Firmy nielen v sektore energetiky majú pred sebou v nadchádzajúcom období neľahkú úlohu - reflektovať nové trendy aj očakávania zákazníkov. KPMG tím preto na pravidelnej báze zasiela výber odborných článkov a štúdií pre sektor energetiky, ktoré by vás mohli inšpirovať pri plnení vašich plánov.

Prihláste sa na ich odber a buďte informovaní, čo sa v sektore deje.


Ako je Slovensko pripravené na klimatickú neutralitu?

Na vrchole rebríčka najviac pripravených krajín na dosiahnutie klimatickej neutrality je Nórsko. Vďačí za to súkromným a verejným investíciám do obnoviteľnej energie a elektrifikovanej doprave v celej krajine. V prvej trojici sú ešte Veľká Británia a Švédsko. Tieto zistenia vyplynuli z globálnej KPMG štúdie 2021 Net Zero Readiness Index (NZRI).

NZRI analyzuje pokrok 32 krajín pri znižovaní emisií skleníkových plynov a ich schopnosti dosiahnuť neutralitu do roku 2050. Krajiny zahrnuté do NZRI sú zodpovedné za približne tri štvrtiny celosvetových emisií. Len deväť z nich, ktoré spolu tvoria približne 10 % emisií, prijalo právne záväzky ku klimatickej neutralite.

Aký postoj zaujalo zvyšných 23 krajín a ako je na tom Slovensko si môžete prečítať v našom článku.

Aký vplyv na zamestnancov bude mať prechod firiem na uhlíkovú neutralitu?

Na efektívne riešenie klimatických rizík sú potrebné významné zmeny v obchodnom modeli firiem. Uviedli to takmer všetci respondenti z radov C-level manažérov v prieskume KPMG Climate Change & the People Factor. V minulom roku sa podobne vyjadrilo len 74 % z nich.

Až dve tretiny riaditeľov a vedúcich pracovníkov očakávajú, že proces prechodu na uhlíkovú neutralitu bude mať negatívny vplyv na zamestnancov (zrušenie benefitov vo forme firemných áut, prednastavené hodnoty na spotrebu tepla, svetla, tlačených materiálov a pod.) a jedna tretina pripúšťa ako dôsledok prepúšťanie.

Čo konkrétne môže firmám pomôcť urýchliť prechod na uhlíkovú neutralitu si prečítajte v našom článku.

Zorientujte sa v „zelených“ reformách s KPMG European Green Deal Policy Guide

Do roku 2050 má Európa ambíciu stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Aby sa tento cieľ podarilo dosiahnuť včas, Európska komisia vytvorila špecializovaný akčný plán známy ako Európska zelená dohoda (EU Green Deal).

Jeho súčasťou je séria významných uhlíkových reforiem nazývaných „Fit for 55 package“. Tieto reformy pokrývajú širokú škálu tém od daní, cez cirkulárnu ekonomiku až po dodávky čistej energie. Aby sme vám pomohli zorientovať sa v jednotlivých reformách, kľúčové poznatky z každej z nich sme zhrnuli v spoločnom Sprievodcovi Európskou zelenou dohodou (EU Green Deal Policy Guide). Stiahnuť si ho môžete na linku nižšie.

Dokáže ESG urobiť podnik hodnotnejším?

Zástancovia ESG argumentujú, že podnik, ktorý si osvojí tieto hodnoty, by mohol svoju hodnotu zvýšiť tým, že sa mu podarí osloviť väčšie množstvo zákazníkov, ktorí vnímajú potrebu udržateľnosti. Mnohí z nich budú ochotní za jeho produkty zaplatiť vyššiu cenu, čo by malo pozitívny vplyv rovnako na rast, aj na profitabilitu podniku.

Osvojením si sociálnych hodnôt bude podnik navyše budovať lepší vzťah so zamestnancami aj dodávateľmi, čím si zabezpečí vyššiu lojalitu na oboch frontoch, a tak aj udržateľnejší biznis model. Udržateľný biznis model s potenciálnym rastom a atraktívnou ziskovosťou pravdepodobne priláka investorov,ktorí budú ochotní požadovať nižšiu návratnosť (pre nižšie investičné riziko). Banky sú tiež oveľa ochotnejšie požičať podnikom, ktoré vnímajú ako menej rizikové, a to dokonca s nižším úrokom.

Je však aj realita taká idylická, ako naznačujú riadky vyššie

Viac ako tretina top manažérov v energetike považuje klimatické zmeny za najväčšiu hrozbu pre rast svojej firmy

V aktuálnom prieskume KPMG - CEO Outlook 2021 sme sa pýtali 133 lídrov v sektore energetiky, ako vidia stratégiu a výhľad firmy, v ktorej pôsobia, v trojročnom horizonte. Z výsledkov vyplynulo, že sektor je aktuálne odolný a zameriava sa na dlhodobý a udržateľný rast napriek tomu, že stojí pred neistou budúcnosťou.

Výkonní riaditelia v energetike považujú za kľúčové témy dneška investície do ESG, talentov a technológií. Takmer tretina generálnych riaditeľov považuje pritiahnutie a udržanie si talentov vo firme za svoju najvyššiu prioritu. Väčšina opýtaných tiež plánuje zvýšiť investície do inovatívnych technológií.

KPMG bolo vyhodnotené ako najuznávanejšia značka pre poradenstvo v oblasti energetiky

Toto zistenie vyplynulo z celosvetového prieskumu spoločnosti Source Global Research, ktorý sa uskutočnil na vzorke 175 spoločností pôsobiacich v oblasti energetiky. V rámci štúdie boli respondenti požiadaní, aby vybrali tie tri značky zo zoznamu 15 najlepších svetových poradenských firiem, s ktorými by sa cítili najkomfortnejšie hovoriť o detailoch svojich potrebieb v oblasti poradenstva.

Výskum je považovaný za kľúčové hodnotenia znalosti značky a uznania kvality služieb v tomto sektore. KPMG sa v rebríčku postupne zlepšovalo - z 9. miesta v roku 2018 na tretie v roku 2020 až po prvenstvo v tomto roku.

Na aké témy zmenili CEOs v energetike názor za posledného pol roka?

CEOs dnes omnoho viac dôverujú tomu, že sektor energetiky, ich spoločnosť aj globálna ekonomika bude v skúmanom horizonte rásť.

Zmenil sa tiež ich rebríček vnímaných rizík. Kým pred pol rokom to bol najmä nedostatok talentov, dnes takmer polovica CEOs vníma ako ohrozenie klimatické a enviromentálne zmeny.

Najväčší podiel investícií v energetike z pohľadu technológií bude smerovať do automatizácie. Tieto zistenia vyplynuli zo sektorovej analýzy štúdie 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey.

Ako sa darilo európskym energetickým hráčom v roku 2020?

Ceny elektriny a ceny vstupov v Q4/20 rástli v kvartálnom aj medziročnom porovnaní. Časť obnovy energetiky bola podporená reguláciami, ktoré sa v Európe zameriavali najmä na prechod k zeleným energiám.

Aktivita fúzií a akvizícií v roku 2020 postupne narastala - z minima v Q1/2020 až na medzikvartálny + 60%-ný rast v počte obchodov a +267%-ný rast celkového objemu transakcií na 39,9 miliárd EUR v Q4/2020.

Očakáva sa, že v 2021 budeme svedkami rastu väčšiny energetických hráčov v Európe, pretože EÚ sa naďalej zameriava na znižovanie uhlíkových emisií a na dosiahnutie net-zero targets.