close
Share with your friends

Centrá zdieľaných služieb

Centrá zdieľaných služieb

Na Slovensku sme v centrách zdieľaných služieb zaznamenali za posledné roky vysoký rast, tak v počte zamestnancov, ako aj v počte centier samotných.

Na Slovensku sme v centrách zdieľaných služieb zaznamenali za posledné roky vysoký rast...

Na Slovensku v centrách zdieľaných služieb pracuje približne 35 000 ľudí. Za posledné roky sme zaznamenali v tomto sektore vysoký rast, tak v počte zamestnancov, ako aj v počte centier samotných. Len v Bratislave ich je aktuálne viac ako tridsať. Sektor sa dlhodobo borí najmä s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Veľké investície preto plynú najmä do školení technických aj manažérskych zručností.

Odborníci KPMG pomáhajú klientom zo sektoru zdieľaných služieb transformovať ich služby tak, aby prinášali zvýšenú pridanú hodnotu a systematicky udržateľnú výkonnosť.


V ktorých oblastiach vie KPMG pomôcť?


Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.