close
Share with your friends

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel celosvetovo očakáva veľké zmeny, ktoré prinesú aj nové výzvy pre slovenské spoločnosti.

Automobilový priemysel celosvetovo očakáva veľké zmeny...

Automobilový priemysel celosvetovo očakáva veľké zmeny, ktoré prinesú aj nové výzvy pre slovenské spoločnosti.

Ako ste na tieto nové výzvy pripravení?

Životný cyklus produktov sa skracuje a čas vedúci od konceptu automobilu a jeho uvedeniu na trh sa dramaticky kráti. Výrobné postupy a procesy sa menia veľkou rýchlosťou a súčasne modernizácia znižuje náklady a čas na montáž. Ostať konkurencieschopnými vo výrobe plnej nových technológií si vyžaduje trvalú zmenu a inovácie.

Výrobné spoločnosti na Slovensku naviac zápasia s rastúcou konkurenciou na trhu práce a nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Veľkou výzvou nie je len nájdenie nových vzdelaných a inovatívnych zamestnancov pre budúce úlohy, ale aj udržanie si existujúcich ľudí.

Naši klienti oceňujú komplexný prístup, v ktorom používame znalosti našich špecialistov na dané odvetvie ako aj skúsenosti a zručnosti kolegov z oddelení auditu, daní a poradenstva.

KPMG na Slovensku poskytuje klientom proaktívne inovatívne služby, ktoré pomáhajú využiť rastový potenciál, a zároveň zvládnuť problémy a výzvy, ktorým tento priemysel čelí.


Špecificky sa venujeme týmto oblastiam:

 • Zlepšovanie procesov v oblastí financií 
 • Regulácia a súlad s existujúcimi normami 
 • Bezpečnosť systémov a dát 
 • Dátové analýzy v oblasti ľudských zdrojov
 • Manažment a analýza dát
 • Digitálna transformácia spoločnosti 
 • Účtovné poradenstvo
 • Špecifiká DPH v sektore (formy, manká a škody)
 • Transferové oceňovanie, BEPS ako aj ich súvis s odpočtom na výskum a vývoj
 • Automatizácia reportovacích činností
 • Posúdenie vyspelosti podniku v Industry 4.0


Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.