close
Share with your friends

Vedenie spoločnosti a partneri sú zodpovední za stratégiu firmy a jej implementáciu. Pravidelne preverujú a hodnotia zásadné oblasti, ako je prevádzková a finančná výkonnosť, ročné podnikateľské plány a rozpočty, obchodné ponuky alebo postupy v oblasti riadenia rizík.

KPMG na Slovensku má 12 partnerov, aktuálne pod vedením Riadiaceho partnera Kennetha Ryana.