Vedenie spoločnosti a partneri sú zodpovední za stratégiu firmy a jej implementáciu. Pravidelne preverujú a hodnotia zásadné oblasti, ako je prevádzková a finančná výkonnosť, ročné podnikateľské plány a rozpočty, obchodné ponuky alebo postupy v oblasti riadenia rizík.

KPMG na Slovensku má 12 partnerov a 5 associate partnerov, aktuálne pod vedením Riadiaceho partnera Kennetha Ryana.

Naše vedenie

Kenneth Ryan

Kenneth Ryan

Riadiaci partner

Marc Derydt

Marc Derydt

Partner, zodpovedný za Audit

Tomas Ciran

Tomáš Ciran

Partner, zodpovedný za Daňové a právne služby

Stanislav Šumský

Stanislav Šumský

Partner, zodpovedný za Poradenské služby

Quentin Crossley

Quentin Crossley

Partner, zodpovedný za Clients and Markets

Theo van Eeden

Theo van Eeden

Partner, zodpovedný za Quality and Risk Management

Richard Farkas

Richard Farkaš

Retired Partner/Consultant

Audit

Martin Kršjak

Martin Kršjak

Partner, Audit

Ivana Mazániková

Ivana Mazániková

Partner, Audit

Ľuboš Vančo

Ľuboš Vančo

Partner, Audit

Branislav Prokop

Branislav Prokop

Associate Partner, Audit

Peter Žoldák

Peter Žoldák

Associate Partner, Audit

Daňové a právne služby

Branislav Ďurajka

Branislav Ďurajka

Partner, Daňové služby

Marian Dzuroška

Marian Dzuroška

Associate Partner, Právne služby

Marian Dzuroška

Marek Masaryk

Associate Partner, Poradenstvo pre lokálne firmy

Poradenské služby

Rudolf Sedmina

Rudolf Sedmina

Partner, Poradenstvo

Marc Leubner

Marc Leubner

Associate Partner, Poradenstvo

Napíšte nám