close
Share with your friends

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby, podporu vzdelávania a ochranu životného prostredia na celom svete

KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby...

Príklady CSR aktivít KPMG na Slovensku

Veríme, že skutočný záväzok k aktivitám spoločenskej zodpovednosti (CSR) zjednocuje firmu, posilňuje jej reputáciu a vytvára dôležité väzby s komunitami, v ktorých organizácia pôsobí. KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby, podporu vzdelávania a ochranu životného prostredia na celom svete. Členské spoločnosti KPMG spolupracujú s ďalšími firmami, vládami a mimovládnymi organizáciami na riešení týchto problémov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v otázkach ľudského zdravia, sociálneho zabezpečenia a blahobytu.

 

 • Členstvo v Global Compact/ Global Compact LEAD
  KPMG je členom Global Compact, čo je strategická iniciatíva OSN spájajúca firmy, ktorých aktivity a stratégie sú úzko spojené s desiatimi všeobecne prijatými princípmi v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Sme tiež členom Global Compact LEAD, platformy založenej v roku 2011, ktorá spája spoločnosti, ktoré sú odhodlané byť príkladom svojou snahou o zvyšovanie udržateľnosti v rámci svojej organizácie aj mimo nej.
 • Naše mesto
  Sme jedným so zakladajúcich členov skupiny Engage na Slovensku, ktorá spája firmy podporujúce dobrovoľníctvo svojich zamestnancov. Spoločne sa každoročne zapájame do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku- Naše mesto. 
 • Globálna zelená iniciatíva
  Je projekt zastrešený KPMG International. Každoročne monitorujeme svoj vplyv na životné prostredie a snažíme sa minimalizovať náš dopad napríklad pomocou:
  • Triedenia odpadu a zberu elektroodpadu, za čo sme získali certifikát Ekologická firma,
  • Opatrení na zníženie spotreby papiera a energií,
  • Zabezpečením parkovacích možností pre bicykle, čo umožní zamestnancom jazdiť do práce ekologicky,
  • Vzdelávacích akcií o otázkach životného prostredia, aby sme zvýšili povedomie o potrebe jeho ochrany.