Tri štvrtiny spotrebiteľov sa obávajú krádeže osobných údajov z mobilu

Obavy spotrebiteľov z krádeže osobných údajov z mobilu

Zo štúdie KPMG Consumer Loss Barometer vyplynulo, že v prípade úniku dát panuje značný nesúlad medzi prioritami manažérov pre informačnú bezpečnosť a spotrebiteľmi. Kým viac ako štyria z desiatich spotrebiteľov uprednostňujú dôkaz o náprave pred ospravedlnením, oslovení manažéri volia v takmer polovici prípadov radšej ospravedlnenie. Navyše dve tretiny by v prípade úniku dát prioritne riešili finančné straty a riziko poškodenia dobrého mena organizácie pred riešením vplyvu incidentu na dôveru zákazníkov.

1000
muz istiaci zenu na lane

Z výsledkov prieskumu KPMG jednoznačne vyplynulo, že obavy spotrebiteľov zo zneužitia osobných údajov naďalej pretrvávajú. Zvažujú najmä to, ako takýto únik dát zasiahne ich osobne. Vplyv tejto udalosti na danú organizáciu je pre nich druhoradý. Viac ako dve tretiny (69 %) spotrebiteľov majú strach z toho, ako prípadný incident ohrozí bezpečnosť ich technologických zariadení. Iba 37 % oslovených uviedlo v prieskume starosť o svoje finančné dáta. Je znepokojujúce, že až 71 % spotrebiteľov sa viac obáva toho, že ich osobné údaje zneužijú maloobchodníci, ako odcudzenia údajov hackermi.

Tri štvrtiny spotrebiteľov v prieskume Consumer Loss Barometer tiež uviedli obavu z krádeže alebo zneužitia osobných údajov zhromaždených ich mobilným zariadením. Veľká väčšina je presvedčená, že do týchto zariadení malo byť začlenených viac opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia. Napriek strachu zo straty dát iba 35 % respondentov obmedzilo používanie citlivých osobných údajov na svojich zariadeniach a iba tretina je ochotná zaplatiť vyššiu cenu za bezpečnejšie mobilné zariadenie.

V prípade finančných inštitúcií je takmer polovica (48 %) spotrebiteľov presvedčená, že tieto spoločnosti majú plnú alebo spoločnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti mobilných aplikácií používaných v bankovníctve. Bez ohľadu na to, či to finančné inštitúcie považujú za svoju zodpovednosť, zákazníci očakávajú z ich strany preukázateľné kroky, že berú bezpečnosť osobných údajov svojich zákazníkov vážne.

 „Organizácie dodnes uprednostňujú skôr svoje priority pred očakávaniami spotrebiteľov. A to napriek tomu, že účinnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti možno využiť na budovanie dôvery a angažovanosti zákazníkov. Firmy by si mali uvedomiť, že zvýšená dôvera spotrebiteľov pomáha nielen udržať si zákazníkov, ale aj podporiť rast danej spoločnosti,“ uzatvára Pavol Adamec, odborník na kybernetickú bezpečnosť a výkonný riaditeľ KPMG na Slovensku.

O štúdii

Prieskum Consumer Loss Barometer sa realizoval na vzorke 1 802 manažérov pre informačnú bezpečnosť v 24 krajinách sveta. Respondenti pôsobili v 12 sektoroch a boli z firiem s ročnými výnosmi 100 až 10 miliárd USD alebo viac. Údaje o spotrebiteľoch boli založené na prieskume 2 151 respondentov. Vzorka zahŕňala všetky vekové kategórie, s vyšším percentom zástupcov generácie X a mileniálov. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie

navštívte našu stránku venovanú danej oblasti.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami