Zainvestujeme najmä do inovácií a ľudí, hovoria generálni riaditelia

Zainvestujeme najmä do inovácií a ľudí

Slovenské firmy plánujú v najbližších troch rokoch najviac investovať do inovácií, vrátane vývoja nových produktov. Vyjadrili sa tak takmer tri štvrtiny najvyšších predstaviteľov našich firiem. Dve tretiny manažérov považujú za dôležité investície do školení súčasných zamestnancov, pričom túto oblasť považuje za prioritnú až osem z desiatich firiem s domácim kapitálom. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov prieskumu Pulse of Economy 2017.

1000

Investície do inovácií, ktoré sa v tomto prieskume chápali aj ako vývoj nových produktov a spôsobov podnikania, je jednotkou tak pre firmy na Slovensku, ako aj v Českej republike (ČR). Druhou najčastejšie spomínanou oblasťou, ktorú čakajú najmä postupné investície, je digitálna infraštruktúra. Uviedlo to 72 % firiem pôsobiacich v ČR a 64 % na Slovensku.

Prioritou pre manažérov pôsobiacich v lokálnych firmách je udržanie kvalitných zamestnancov. Za posledné tri ročníky prieskumu Pulse of Economy sa na Slovensku tento faktor umiestnil vždy na prvom mieste a jeho dôležitosť v čase rastie. V porovnaní prieskumov z roku 2015 a 2017 bol v tejto otázke zaznamenaný nárast o 9 percentuálnych bodov na aktuálnych 83 % respondentov. Zvyšovanie kvalifikácie a investície do kontinuálneho vzdelávania je okrem platu jedným zo spôsobov, ako si skúsených ľudí udržať. Do školení súčasných zamestnancov plánujú v horizonte troch rokov investovať dve tretiny (67 %) slovenských spoločností.

Pracovná sila a najmä jej nedostatok na trhu dominuje aj medzi problémami, ktoré podľa najvyšších predstaviteľov firiem bránia ich spoločnostiam v raste obratu. Za zásadnú prekážku vníma nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 62 % slovenských a 72 % českých manažérov. Do náboru v najbližších troch rokoch aj preto plánuje investovať 6 z 10 slovenských spoločností, z toho 14 % výrazne.

„Generálni riaditelia u nás sa zhodujú s názorom globálnych šéfov firiem v tom, že na to, aby boli v súčasnej dobe ich spoločnosti konkurencieschopné a rástli, je potrebná kombinácia vynikajúceho tímu ľudí, inovácie a implementácia nových technológií, a to všetko s jasnou orientáciou na potreby zákazníka," skonštatoval Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Podľa prieskumu KPMG je z pohľadu rizík podnikania najdôležitejšie tak pre predstaviteľov slovenských (45 %), ako i českých (40 %) firiem regulačné riziko. Druhým najdôležitejším je na Slovensku prevádzkové riziko (37 %), o tretie miesto sa delí strategické riziko a riziko súvisiace s nedostatkom talentov (obe spomenulo 32 % respondentov). Napriek tomu 55 % slovenských spoločností nezvažuje v najbližších troch rokoch nové investície do riadiacich systémov a riadenia rizík.

O prieskume

Prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku už po štvrtýkrát. Celý tento ročník sa uskutočnil v mesiacoch október a november 2017 na vzorke takmer 700 manažérov a vlastníkov firiem v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Prieskum sa uskutočnil formou online dotazníka.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami