close
Share with your friends

Udržanie kvalifikovaných zamestnancov je top prioritou našich manažérov

Prieskum KPMG Pulse of Economy 2017

Manažéri na Slovensku sú v porovnaní so svojimi českými kolegami optimistickejší a viac veria v zlepšenie ekonomickej situácie. Za najväčšiu bariéru rastu svojich firiem označujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Tento faktor sa za posledné tri roky drží na prvej priečke priorít slovenských firiem. Aktuálne ho za top prioritu označilo 83 % top manažérov na Slovensku. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Pulse of Economy 2017.

Súvisiaci obsah

Zatiaľ čo na Slovensku verí v zlepšenie ekonomickej situácie v tomto roku 41 % respondentov, v Českej republike to neuviedlo ani 30 % opýtaných. V oboch štátoch si však najväčšia časť top manažérov myslí, že situácia ostane bez zmeny. Viac ako dve tretiny najvyššie postavených ľudí vo firmách v Čechách aj na Slovensku zároveň očakávajú, že dôvera verejnosti v podnikatelské prostredie zostane v najbližších troch rokoch nezmenená.

Slovenské firmy sú podľa výsledkov optimistické aj z pohľadu náboru nových zamestnancov. V roku 2018 plánuje zvyšovať stavy až 57 % spoločností. V horizonte troch rokov tento krok zvažujü až v dvoch tretinách slovenských firiem. Slováci by si podľa výsledkov aktuálneho prieskumu mali prilepšiť aj finančne. Zvyšovať platy plánuje v najbližších dvanástich mesiacoch 86 % slovenských spoločností. Takmer dve pätiny z nich o viac ako 5 %.

Faktory, ktoré majú najväčší vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky, sa podľa respondentov prieskumu Pulse of Economy 2017 líšia. Pre sedem z desiatich slovenských manažérov je najvýznamnejší export. Pre českých manažérov je top faktorom kvalifikovaná pracovná sila. Druhú priečku podľa Slovákov obsadili nízke výrobné náklady (53 % opýtaných), tretiu spomínaná kvalifikovaná pracovná sila. Spomenulo ju 51 % respondentov.

Pracovná sila a najmä jej nedostatok na trhu dominuje aj medzi problémami, ktoré podľa najvyšších predstaviteľov firiem bránia ich spoločnostiam v raste obratu. Za zásadnú prekážku vníma nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 62 % slovenských a 72 % českých manažérov.

Udržanie kvalitných zamestnancov je tak prioritou. Za posledné tri ročníky prieskumu Pulse of Economy sa na Slovensku tento faktor umiestnil vždy na prvom mieste a jeho dôležitosť v čase rastie. V porovnaní prieskumov z roku 2015 a 2017 bol v tejto otázke zaznamenaný nárast o 9 percentuálnych bodov na aktuálnych 83 % respondentov.

„Firmy často nemajú inú možnosť, ako siahnuť po kvalifikovanej pracovnej sile spoza našich hraníc. To však so sebou prináša administratívnu záťaž, ktorej nesplnenie môže byť sankcionované prísnymi pokutami. Zamestnanie cudzích štátnych príslušníkov je často náročnou procedúrou, a preto je vhodné šetriť čas a náklady a radšej sa vopred poradiť s odborníkmi,“ pripomína Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

O štúdii

Prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku už po štvrtýkrát. Celý tento ročník sa uskutočnil v mesiacoch október a november 2017 na vzorke takmer 700 manažérov a vlastníkov firiem v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Prieskum sa uskutočnil formou online dotazníka.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

© 2019 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku