close
Share with your friends

Najvypuklejším problémom slovenskej ekonomiky sú stále podvody s DPH

Prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky)

Takmer osem z desiatich biznis lídrov na Slovensku by v oblasti daní uvítalo najmä zjednodušenie súvisiacej administratívy. Táto otázka výrazne trápi aj našich susedov v Českej republike. Rozdiel medzi krajinami je však vo vnímaní tieňovej ekonomiky. Kým u nás ju za závažný problém považujú viac ako dve tretiny manažérov, v Čechách je to takmer o polovicu menej. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Pulse of Economy 2017.

Súvisiaci obsah

Zjednodušenie daňových odvodov a s tým súvisiacej administratívy by uvítalo 78 % biznis lídrov na Slovensku, čo je nárast o 5 percentuálnych bodov oproti poslednému prieskumu z roku 2016. Administratívna záťaž v oblasti daní sa posledné tri roky drží na prvej priečke. Zmena nastala na druhom mieste, ktoré tento rok obsadila rastúca požiadavka na zníženie odvodov na sociálne zabezpečenie. Túto požiadavku tento rok označilo 68 % opýtaných, čo znamená medziročný nárast o 17 percentuálnych bodov.

V Českej republike manažéri majú k daňovej politike štátu podobný postoj. Zjednodušenie výberu a správy daní trápi viac ako 9 z 10 respondentov prieskumu KPMG. Na druhej priečke sa s väčším odstupom umiestnila implementácia/zachovanie rovnej dane z príjmu fyzických osôb. Takmer tri štvrtiny českých aj slovenských respondentov však neočakávajú, že sadzby daní sa v najbližších troch rokov budú meniť.

„Podnikatelia s obmedzenými zdrojmi majú často problém vysporiadať sa s administratívou, ktorú prináša súčasný systém výberu daní. Čas venovaný tejto agende ich tak oberá o možnosť naplno sa venovať rozvoju firmy. Tento problém je však badateľný nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách regiónu,“ konštatuje Branislav Ďurajka, partner pre oblasť daňového poradenstva, KPMG na Slovensku.

Prieskum Pulse of Economy 2017 tiež poukázal na fakt, že tieňová ekonomika je na Slovensku stále vnímaná ako závažný problém. Uviedli to viac ako dve tretiny (68 %) opýtaných. Za pozitívum však môžeme považovať skutočnosť, že aktuálne výsledky sú najnižšie za posledné tri roky. Medziročne bol totiž zaznamený pokles o 15 percentuálnych bodov. Z foriem tieňovej ekonomiky pokladajú slovenskí manažéri s rastúcou tendenciou za najpálčivejšie podvody s DPH. Kým v roku 2015 sa takto vyjadrilo 41 % respondentov, v roku 2016 už viac ako polovica (53 %) a medziročne tento podiel narástol o 3 percentuálne body na aktuálnych 56 % opýtaných.

V Českej republike manažéri postupne prestávajú vnímať tieňovú ekonomiku ako závažný problém. Pred tromi rokmi sa tak vyjadrilo 65 % respondentov prieskumu KPMG, aktuálne sú to „iba“ štyria z desiatich opýtaných. Za najväčší problém považujú českí manažéri daňové úniky, ktoré sú spôsobené nepriznaním skutočných príjmov.

O štúdii

Prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku už po štvrtýkrát. Celý tento ročník sa uskutočnil v mesiacoch október a november 2017 na vzorke takmer 700 manažérov a vlastníkov firiem v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Prieskum sa uskutočnil formou online dotazníka.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku