close
Share with your friends

Na autonómne autá je najlepšie pripravené Holandsko

Na autonómne autá je najlepšie pripravené Holandsko

Autonómne vozidlá zmenia nielen dopravu, ale aj spôsob, akým ľudia vo svete žijú a pracujú. Nová štúdia KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) 2018 hodnotila pripravenosť vybraných krajín na zavedenie vozidiel s vlastným riadením. Najlepšie obstálo Holandsko, ktoré vynikajúco skórovalo vo všetkých hodnotených pilieroch.

Súvisiaci obsah

Autonómne vozidlo

AVRI je prvou štúdiou, ktorá skúmala, kde sú dnes krajiny z hľadiska pokroku a kapacity v oblasti prispôsobenia sa technológiám autonómnych vozidiel (AV). Index hodnotil každú krajinu v rámci štyroch pilierov. Jednotlivé piliere odrážajú širokú škálu faktorov, ktoré ovplyvňujú pripravenosť krajiny na autonómne vozidlá - od dostupnosti nabíjacích staníc, cez výskum a vývoj technológií AV, ochotu spotrebiteľov prijať tento typ vozidiel až po regulačné prostredie.

Na prvej priečke rebríčka KPMG je Holandsko, ktoré sa umiestnilo v top 4 vo všetkých štyroch skúmaných pilieroch. Autori štúdie označili za silné stránky tejto európskej krajiny vysoký počet nabíjacích staníc, silnú telekomunikačnú sieť, ktorá je nevyhnutne dôležitá pre riadenie AV, a veľký rozsah testovania cestnej premávky pre tento typ vozidiel. Singapur, ktorý sa umiestnil celkovo na druhej priečke, vyniká v oblasti politiky a legislatívy a prijatia autonómnych vozidiel spotrebiteľmi. USA a Švédsko sú lídrami v oblasti technológií a inovácií.

Autori štúdie zdôraznili, že tie krajiny, ktoré sú veľmi dobre pripravené na autonómne vozidlá, sa vyznačujú vynikajúcou cestnou sieťou, výbornou infraštruktúrou mobilnej siete, investíciami a inováciami súkromného sektora, veľkým rozsahom testovania, ako aj angažovanosťou orgánov verejnej správy v oblasti regulácie a podpory pri vývoji AV a napomáhaní vzniku partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom v tejto oblasti.

„Príprava je kľúčom k úspechu, keďže nie je otázkou či, ale kedy sa autonómne vozidlá stanú dominantným spôsobom dopravy. A nie je to len o doprave. Musíme byť pripravení na dopad autonómnych vozidiel na všetky aspekty nášho života,” skonštatoval Richard Threlfall, globálny riaditeľ pre sektor infraštruktúry, KPMG International.

Tab.1: Krajiny, ktoré sú podľa AVRI najlepšie pripravené na autonómne vozidlá:

1. Holandsko
6. Nemecko
2. Singapur
7. Kanada
3. USA 8. SAE
4. Švédsko 9. Nový Zéland
5. Veľká Británia 10. Južná Kórea 

O štúdii

Štúdia Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) skúma otvorenosť a pripravenosť vybraných krajín na technológiu autonómnych vozidiel. Do AVRI bolo zahrnutých dvadsať krajín, vybraných na základe veľkosti ekonomiky a pokroku pri adaptácii AV. Krajiny sa posudzovali na základe 26 rôznych kritérií v rámci štyroch pilierov: politiky a legislatíva; technológie a inovácie; infraštruktúra a prijatie spotrebiteľov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk
 

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku