close
Share with your friends

Kybernetická bezpečnosť už nie je pre riaditeľov poisťovní strašiakom

Prieskum KPMG – Global CEO Outlook 2017

Kybernetickú bezpečnosť považuje za významné riziko čoraz menej vrcholných predstaviteľov v poisťovníctve. Za najvýznamnejšie ohrozenie ju dnes označuje 26 % generálnych riaditeľov poisťovní, čo je o 16 % menej ako minulý rok. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG – Global CEO Outlook 2017. Rozsah a frekvencia kybernetických útokov však pre poisťovne otvára nové príležitosti na trhu.

Súvisiaci obsah

Výkonní riaditelia v sektore poisťovníctva sa v tohtoročnom prieskume CEO Outlook najviac obávajú prichádzajúcich technologických noviniek. Uviedlo to 36 % respondentov, čo je nárast o 7 % oproti roku 2016. Na druhom mieste sa umiestnilo operatívne riziko, ktoré zaznamenalo výrazný 14-percentný nárast oproti minulému roku, rovnako ako obava z nedostatku talentov na tretej pozícii.

Kybernetická bezpečnosť, ktorú riaditelia poisťovní považovali za top ohrozenie v roku 2016, je tento rok na siedmom mieste. Za najvýznamnejšie riziko ju dnes považuje 26 % opýtaných, čo je o 16 % menej ako minulý rok. A to napriek tomu, že spoločnosti, ktoré majú sídlo v Európe, sa aktuálne pripravujú na zosúladenie sa so smernicou o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR, ktorá nadobudne účinnosť v máji 2018.

„Podľa našich skúseností sa poisťovne na Slovensku téme GDPR systematicky venujú minimálne od začiatku tohto roka. Zviditelňujú tak v očiach vrcholového manažmentu problematiku bezpečnosti osobných údajov, ale aj bezpečnosti informácií ako takých,“ skonštatoval Pavol Adamec, výkonný riaditeľ na oddelení rizík, KPMG na Slovensku.

Dôvodom môže byť istota, ktorú v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti zástupcovia poisťovní za minulý rok nadobudli. Viac ako štyria z desiatich (41%) riaditeľov IT v poisťovníctve sa totiž v aktuálnom prieskume KPMG a Harvey Nash vyjadrili, že ich organizácia je veľmi efektívna pri riadení rizík a bezpečnosti. Je to o 9 % viac respondentov, ako priemer ostatných sledovaných odvetví.

Top prioritami na nadchádzajúce obdobie sú pre šéfov poisťovní podpora inovácií a implementácia prevratných technológií. V oblasti investícií do ďalšieho rozvoja sa chcú sústrediť najmä na tie, ktoré sú prepojené s biznisom a ďalším smerovaním spoločnosti. Poisťovne však čelia podobným výzvam ako iné odvetvia pri zavádzaní digitálnych kapacít - odpor voči zmenám a schopnosť implementovať nové technológie.

Vzhľadom na to, že rozsah, frekvencia a vplyv incidentov súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou stúpa, do popredia vystupujú nové možnosti produktov a služieb, ktoré by poisťovne mohli svojim klientom ponúkať. Obrovský potenciál má najmä trh s kybernetickým poistením, teda poistením pre prípad kybernetického útoku. Odborníci predpokladajú, že tento trh do roku 2020 dosiahne objem viac ako 10 miliárd USD.

„Je to veľmi mladá oblasť s veľkým množstvom neznámych. Ten, kto zareaguje s ponukou ako prvý a začne zbierať potrebné skúsenosti, bude mať obrovskú výhodu pri získavaní dominancie na trhu,” uzatvára P.Adamec.

O štúdii

Prieskum CEO Outlook 2017 sa uskutočnil na vzorke 1261 generálnych riaditeľov na desiatich kľúčových trhoch a v jedenástich hlavných odvetviach. Prieskum v sektore poisťovníctva sa uskutočnil na vzorke viac ako 100 respondentov, z ktorých takmer polovica pôsobí na svojej pozícii viac ako 5 rokov. Celú štúdiu nájdete na: www.kpmg.com/CEOoutlook.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk
 

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku