Slovenské rodinné firmy rozširujú svoje aktivity | KPMG | SK
close
Share with your friends

Slovenské rodinné firmy rozširujú svoje aktivity v zahraničí

Slovenské rodinné firmy rozširujú svoje aktivity

Rodinné podniky na Slovensku sú podľa nového vydania prieskumu Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a združenie EFB, veľmi optimistické ohľadne svojej budúcnosti. Takmer polovica firiem zvýšila v predchádzajúcich 12 mesiacoch svoje aktivity v zahraničí, hlavnou prioritou je rast ziskovosti. V prípade, ak by štát prijal opatrenia na podporu rodinného podnikania, sedem z desiatich opýtaných by ocenilo daňové zvýhodnenie pri prevode vlastníctva na priamych rodinných príslušníkov. Najväčšou výzvou ostáva boj o talenty.

Súvisiaci obsah

Až 86 % predstaviteľov rodinných firiem na Slovensku verí, že nasledujúcich 12 mesiacov prinesie pre firmu pozitívne správy. Je to výrazný nárast oproti minulému roku, keď sa takto vyjadrili necelé dve tretiny opýtaných. Takmer polovica respondentov tiež uviedla, že za posledný rok ich firma zvýšila svoj obrat. Tieto prostriedky plánujú investovať naspäť do svojho podnikania. Najviac opýtaných (40 %) plánuje investície do infraštruktúry, výroby a marketingu, viac ako štvrtina firiem investuje do náboru nových zamestnancov a vzdelávania.

Z výsledkov prieskumu KPMG vyplýva, že viac ako osem z desiatich rodinných podnikov na Slovensku v roku 2017 zvýšilo alebo udržalo zamestnanosť. Znamená to nárast o 7 % oproti minulému roku. Veľmi pozitívny trend bol zaznamenaný aj v oblasti podnikateľských aktivít slovenských rodinných firiem v zahraničí. Kým v roku 2016 zvýšila pôsobenie na zahraničných trhoch necelá pätina respondentov, posledných 12 mesiacov priniesol nárast v tomto ukazovateli o takmer 24 %.

„Pozitívne ekonomické výsledky rodinných firiem v tomto roku idú ruka v ruke s ambíciou rozširovať svoje podnikateľské aktivity. V prípade, že expanzii predchádza dôkladná analýza trhu a strategická príprava, úspech našich firiem v zahraničí by nemal byť výnimkou, skôr pravidlom,“ hovorí Rastislav Begán, Výkonný riaditeľ zodpovedný za segment rodinných firiem, KPMG na Slovensku.

Na vrchole slovenského rebríčku výziev pre rodinné podniky sa však aj tento rok umiestnil „boj o talenty“. Teda obava z toho, či dokážu firmy rodinného typu prilákať do svojich radov a udržať si dostatok talentovaných a kvalifikovaných profesionálov. Na Slovensku túto výzvu zaradilo do prvej trojice takmer osem z desiatich respondentov a s výrazným náskokom vedie pred ostatnými problémami, s ktorými rodinné firmy u nás zápasia. Viac ako polovica zástupcov slovenských rodinných podnikov tiež označila za problematické zvyšovanie nákladov na prácu.

„Rodinné firmy „bojujú“ o talentovaných zamestnancov s korporáciami a priemyselnými gigantami. V kombinácii so znižujúcou sa nezamestnanosťou u nás i v Európe sa stáva nedostatok kvalitných ľudí významných problémom, ktorý brzdí ich rast, “ skonštatoval R. Begán.

Za hlavnú podnikateľskú prioritu na nadchádzajúce dva roky označili takmer dve tretiny slovenských respondentov prieskumu KPMG a EFB zlepšenie ziskovosti. Je to nárast o 15 % oproti roku 2016. S výraznejším odstupom sa na druhom, respektíve treťom mieste umiestnili zvýšenie obratu a inovácie. Na štvrtom mieste, s dvojnásobným nárastom oproti minulému roku, sa zaradila už spomínaná problematika nevyhnutnej potreby získať talentovaných zamestnancov.

Uľahčiť cestu k rozvoju by podľa takmer dvoch tretín zástupcov rodinných podnikov na Slovensku pomohlo zníženie odvodových sadzieb. Tento faktor v aktuálnom prieskume označilo o 12 % respondentov viac ako v roku 2016. Medzi faktory, ktoré brzdia rast našich firiem, sa tento rok zaradili aj administratívna záťaž a regulácie na trhu práce. V prípade, ak by štát prijal opatrenia na podporu rodinného podnikania, sedem z desiatich opýtaných by ocenilo daňové zvýhodnenie pri prevode vlastníctva na priamych rodinných príslušníkov.

Podľa najnovšieho Barometra rodinných podnikov v Európe považuje takmer deväť z desiatich rodinných firiem na Slovensku získavanie externých financií za bezproblémové. Je to takmer 20-percentný nárast oproti roku 2016. Kým minulý rok využívali Slováci na financovanie podnikania väčšinou vlastné zdroje, tento rok po prvýkrát viac ako polovica respondentov zvažuje pôžičky bankových domov, čo je o 24 % viac ako v minuloročnom prieskume.

O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2017 sú založené na viac ako 1 100 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 26 krajinách Európy vrátane Slovenska. Prieskum sa uskutočnil formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - august 2017. Tento prieskum sa uskutočnil po šiestykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať