Kilometer cesty v meste stojí v priemere 13 000 eur | KPMG | SK
close
Share with your friends

Kilometer cesty v meste stojí v priemere 13 000 eur

Kilometer cesty v meste stojí v priemere 13 000 eur

Nová štúdia KPMG International Benchmarking city services priniesla analýzu priemerných nákladov na dvanásť základných služieb, ktoré mestá vo svete poskytujú svojim občanom. Podľa výsledkov stojí priemerný kilometer jedného jazdného pruhu cesty v meste približne 13 000 eur a mestá majú v dobrom stave v priemere 73 % vozoviek. Krajiny V4 v prieskume zastupovali poľské mestá Poznaň a Varšava.

Súvisiaci obsah

Benchmarking city services

Autori štúdie skúmali dvanásť základných mestských služieb, vrátane kvality a ceny cestných komunikácií, prístupu k mestskej zeleni a parkom, nakladania s odpadom a zásobovania pitnou vodou. Záber štúdie bol pôvodne širší, autori oslovili zástupcov viac ako 200 miest naprieč kontinentami. Mnohé mestá sa však nezúčastnili, keďže nedokázali vygenerovať základné dáta potrebné na spracovanie výstupov prieskumu.

„Čo naozaj potrebujú starostovia a primátori miest sú lepšie informácie. Zo štúdie jednoznačne vyplynulo, že veľmi málo miest má k dispozícii dáta, na základe ktorých sa dajú robiť dlhodobé investičné rozhodnutia,“ povedal Rastislav Begán, Výkonný riaditeľ pre audit, KPMG na Slovensku.

Jedným zo sledovaných parametrov bola pitná voda. Jeden kubický meter pitnej vody stojí v skúmaných mestách v priemere 0,86 eur. Straty vo forme úniku pitnej vody sú na úrovni 10 – 13 % z celkového objemu.

„Vo vykazovaných nákladoch sme medzi jednotlivými mestami zaznamenali veľké rozdiely. Len v rámci EÚ minú niektoré mestá päťkrát viac na takú základnú službu, akou je pitná voda,“ poznamenal autor štúdie Alan Mitchell, KPMG International.

Jeden hektár mestskej zelene/parku stojí podľa štúdie Benchmark city services v priemere viac ako 11 000 eur. Väčšina miest v štúdii uviedla, že aspoň 90 % obyvateľov žije v blízkosti parku. V mestách ako Moskva alebo Adelaide zaviedli ako inováciu v parkoch mestskú WiFi, aby podporili ich návštevnosť, obzvlášť u cieľovej skupiny miléniovej generácie.

Priemerná doba vybavenia stavebného povolenia je podľa štúdie KPMG 50 dní. Priemerné náklady na vybavenie tohto povolenia sú 744 – 1 214 eur. Medzi inovátorov v tomto smere patrí brazílske Sao Paulo, kde zaviedli elektronický systém, ktorý umožňuje vybaviť tento proces za menej ako 5 pracovných dní a to pomocou jediného povolenia.

Zaujímavý je tiež ukazovateľ efektívnosti a reaktívnosti záchranných zložiek. Priemerný čas príchodu hasičov na miesto požiaru je podľa štúdie KPMG 9 minút. Dve tretiny zúčastnených miest sa vyjadrili, že ich hasičské jednotky sú na mieste v rozmedzí 7 – 8 minút. Výjazd hasičov k vzniknutému požiaru stojí mestskú kasu v priemere 5 466 eur.

O štúdii

Štúdiu Benchmarking city services - Finding the courage to improve realizovalo KPMG Global Centre of Excellence na vzorke 35 miest po celom svete. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch január až apríl 2017. Experti KPMG porovnávali dostupnosť, náklady a inovácie v 12 službách, ktoré mestá poskytujú svojim obyvateľom. Štúdia pokrýva nasledovné služby: prístup k cestným komunikáciám, doprava, dodávka pitnej vody, odstraňovanie odpadových vôd, odvodnenie dažďovej vody, požiarna záchrana, zber odpadu, recyklácia odpadu, prístup k mestskej zeleni/ parkom, prístup k voľnočasovým možnostiam, podpora malého a stredného podnikania a stavebné povolenia a ich uplatnenie. Cieľom štúdie bolo relevantné porovnanie prístupu k poskytovaniu služieb v mestách, a zároveň poskytnúť možné inšpirácie na zlepšenie.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať