V stavebníctve nastal stret generácií | KPMG | SK
close
Share with your friends

V stavebníctve nastal stret generácií

V stavebníctve nastal stret generácií

Viac ako 80 % zástupcov stavebných spoločností a vlastníkov realitných projektov dôveruje svojej firme, že dokáže dodať projekty načas a v rámci stanoveného rozpočtu. Vyplynulo to z aktuálneho prieskumu KPMG International Make it or Break it - Global Construction Survey 2017. Až polovica opýtaných však priznala, že za posledné 3 roky vykázala nepriaznivé výsledky výkonnosti.

Súvisiaci obsah

Napriek dlhodobým problémom s výkonnosťou v odvetví zapracováva výkonnostné ciele do všetkých svojich zmlúv iba 30 % stavebných firiem. Ďalších 52 % respondentov prieskumu KPMG má zahrnuté splnenie výkonnostných cieľov iba v niektorých dodávateľských zmluvách. Najčastejšie sledovanými kritériami sú časový harmonogram (80 % opýtaných ho zaradilo do top 3 podľa dôležitosti), nasleduje nákladovosť projektov (69 %) a ich bezpečnosť (52 %).

Pravidelné stretnutia s manažmentom o stave projektov, na základe ktorých sa robia dodatočné zmeny a zásahy do projektových plánov, realizujú tri pätiny respondentov. Hlavný dôvod, prečo stavebné projekty dlhodobo vykazujú nízku výkonnosť, vidia stavební manažéri v nesprávnom plánovaní, v nepresných časových a nákladových prognózach, zlom riadení zmlúv a v akceptovaní príliš vysokého rizika.

Drvivá väčšina – až 95 % si myslí, že technológie a inovácie výrazne zmenia podnikanie v odvetví. Len 5 % z nich však pokladá svoju organizáciu za „špičkovú“ z hľadiska technologickej vyspelosti. Európski respondenti (s výnimkou Veľkej Británie) za technológiu s najväčším poteciálom považujú robotiku, britskí manažéri vidia budúcnosť v dronoch a virtuálnej realite. I keď si predstavitelia stavebných firiem uvedomujú význam nových technológií, 83 % z nich ešte žiadnu neimplementovala. Tri štvrtiny očakávajú, že sa tak stane až v horizonte 5 alebo viac rokov.

Z výsledkov prieskumu KPMG tiež vyplynulo, že takmer deväť z desiatich (86 %) opýtaných je presvedčených, že „ľudský prvok" významne ovplyvňuje dodávku projektov. Napriek tomu 28 % respondentov pripúšťa, že nemajü zavedený jednotný systém povyšovania zamestnancov a robia tak od prípadu k prípadu. Len polovica manažérov tiež uviedla, že ich firma odmeňuje zamestnancov na základe výkonnosti alebo majú variabilnú zložku mzdy. Takmer štvrtina stavebných firiem neodmeňuje zamestnancov nad rámec dohodnutej mzdy vôbec.

Aktuálne je 40 % zamestnancov v odvetví stavebníctva narodených v rokoch 1965 – 1979, teda sú predstaviteľmi Generácie X. Ďalších 37 % je zástupcov miléniovej generácie, teda narodených v rokoch 1980 - 1994. Viac ako štyria z desiatich stavebných manažérov sa dnes obávajú, či je miléniová generácia schopná plniť nároky na zručnosti ako plánovanie, kontrola nákladov, riadenie rizík či stratégie obstarávania.

V stavebnom sektore sa často stretávajú zamestnanci rôznych generácií. Predstavitelia staršej generácie majú tendenciu rešpektovať pravidlá a postupy, ale niekedy vzdorujú novým technológiám a procesom. Miléniová generácia naopak nemá problém s novými technológiami, ale s prísnymi pravidlami a predpismi. Firmy by teda mali prispôsobiť komunikáciu obom generáciám, aby sa zabezpečila plynulá projektová spolupráca,“ odporúča Zuzana Blažejová, Výkonná riaditeľka zodpovedná za sektor nehnuteľností, KPMG na Slovensku.

O štúdii

Prieskum Make it or break it – Global Construction Survey 2017 poukazuje na názory 201 vrcholových manažérov z radov veľkých vlastníkov stavebných projektov a inžinierskych a stavebných spoločností. Štúdia prináša pohľad na to, ako odvetvie stavebníctva pristupuje k riadeniu a správe projektov, ľudskému faktoru a technológiám. Prieskum sa uskutočnil už po jedenástykrát a zahŕňa respondentov zo súkromných spoločností, ako aj vládnych agentúr.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať