close
Share with your friends

Spoločenskú zodpovednosť vykazuje 55 % slovenských firiem

Spoločenskú zodpovednosť vykazuje 55 % firiem

Vykazovanie aktivít spoločenskej zodpovednosti v súčasnosti globálne vykonáva 75 % firiem, čo je to nárast o 2 % oproti roku 2015. Najviac spoločností sa venuje problematike ochrany ľudských práv. Krajiny strednej a východnej Európy, s výnimkou Maďarska, sa v rebríčku umiestnili podpriemerne. Slovensko je aktuálne na 40. mieste zo 49 skúmaných krajín. Aktivity spoločenskej zodpovednosti (CSR) vykazuje 55 % našich najväčších firiem, čo je 7 %-ný nárast od posledného prieskumu. Zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017.

Súvisiaci obsah

Na prvých miestach celosvetovo sa v prieskume KPMG umiestnili Veľká Británia, Japonsko a India. V týchto krajinách vykazuje CSR aktivity zhodne 99 % firiem. I keď spomínané krajiny mali pred dvoma rokmi povinnosť vykazovať tieto aktivity na základe nariadenia vlády, v súčasnosti je to dobrovoľné a vysoké percento sa im v medziročnom porovnaní podarilo udržať.

Krajiny strednej a východnej Európy výrazne zaostávajú za západnou Európou. Napriek tomu väčšina z nich oproti poslednému prieskumu z roku 2015 zaznamela nárast počtu firiem vykazujúcich CSR aktivity. Na Slovensku to bolo o 7 %, v Českej Republike o 8 %, v Polsku o 5 % a v Rumunsku o 6 %. Výnimkou je Maďarsko, ktoré má napriek poklesu so 7 % reportujúcich firiem stále náskok pred ostatnými krajinami v regióne. Slovensko obsadilo celkovo 40. miesto zo 49 skúmaných krajín, Česká republika 42. priečku, Poľsko sa umiestnilo 38-me, Maďarsko je na 26. mieste.

Treba si úprimne priznať, že kultúra trvalej udržateľnosti sa zatiaľ v našom regióne riadne neuchytila. Očakávam však, že v najbližších rokoch zaznamenáme stabilný rast výkazníctva CSR ako dôsledok nadobudnutia účinnosti regulačných požiadaviek, tlaku trhu a celkového zvýšenia povedomia o tejto problematike,“ skonštatovala Georghita Diaconu, Riaditeľka pre sektor udržateľných služieb, KPMG v Rumunsku.

Po prvýkrát v histórii prieskumu sa všetky sledované sektory dostali nad priemernú úroveň vykazovania CSR 60 % a viac. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná tradične v sektoroch, ktoré majú najväčší environmentálny a spoločenský vplyv – v chemickom priemysle, baníctve a v odvetví spracovania ropy a zemného plynu. V týchto sektoroch je priemerná úroveň vykazovania CSR nad 80 %. Na konci rebríčka je s malým odstupom maloobchod, kde priemerná úroveň vykazovania dosahuje 63 %.

Zahrnúť CSR dáta do výročných finančných výkazov sa stáva globálnym trendom. Umožňuje to potenciálnym investorom ľahší prístup k nefinančným informáciám spoločnosti. V roku 2011 zaradilo informácie o CSR do finančných výkazov 20 % firiem vo svete, v roku 2015 dosiahol tento ukazovateľ takmer trojnásobok – 56 %. Tento rok bol opäť zaznamenaný mierny nárast tohto ukazovateľa, aktuálne dosahuje úroveň 60 %.

Investori si čoraz viac uvedomujú, že témy, ktoré sa predtým považovali za "nefinančné", môžu mať významný vplyv na schopnosť podniku budovať a chrániť hodnoty z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Firmy preto potrebujú rozumieť najnovším trendom vo vykazovaní a zabezpečiť, aby ich vlastné správy zodpovedali očakávaniam všetkých zainteresovaných strán,“ uzatvára Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

O prieskume

Prieskum KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting bol prvýkrát realizovaný v roku 1993. Tento rok je k dispozícii už jeho desiate vydanie. Prieskum uskutočnili odborníci členských spoločností KPMG na základe verejne dostupných informácií zverejnených spoločnosťami v správach o spoločenskej zodpovednosti, výročných finančných správach a na webových stránkach. Globálne trendy vo výkazníctve CSR sú založené na štúdii top 100 spoločností podľa tržieb v každej zo 49 skúmaných krajín, teda na vzorke 4900 firiem. Analyzovali sa dáta, ktoré boli vo formáte PDF alebo v tlačenej forme zverejnené medzi 1.júlom 2016 a 30.júnom 2017. Viac informácií a celú štúdiu v anglickom jazyku môžete nájsť na www.kpmg.com/crreporting.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku