Bezproblémových je deväť z desiatich realitných úverov | KPMG | SK
close
Share with your friends

Bezproblémových je deväť z desiatich realitných úverov na Slovensku

Bezproblémových je deväť z desiatich realitných úverov

Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku minulý rok pohybovala na úrovni 13 - 16 miliónov eur. Pre slovenské banky je zo sektoru nehnuteľností najatraktívnejší segment bývania. Percento úverov, ktoré sú bezproblémové, dosiahlo 90 %, čo nás zaradilo na siedmu priečku v Európe. Tieto zistenia priniesol nový prieskum KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2017.

Súvisiaci obsah

Investície do realitných projektov v 17 krajinách Európy dosiahli v prvom polroku 2017 celkovo výšku 116,9 miliardy eur. Znamená to medziročný pokles o 10 %. Viac ako polovica investícií sa zrealizovala v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Na Slovensku dosiahol celkový objem takýchto investícii v prvej polovici tohto roka 154 miliónov eur. Očakáva sa, že druhá polovica roka bude investične silnejšia a prinesie projekty vo výške približne 350 miliónov eur. Celkový objem pravdepodobne nedosiahne rekordné hodnoty z roku 2016. Všetci opýtaní zástupcovia slovenských bánk však očakávajú, že ich portfólio nehnuteľností bude v horizonte 12 -18 mesiacov mierne rásť.

Z výsledkov štúdie KPMG vyplynulo, že najvyššie percento bezproblémových úverov má zo skúmaných krajín Švédsko (99 %). Zo susedných krajín sú na tom výborne Česká republika (94 %) aj Poľsko (93 %).

Na Slovensku tento ukazovateľ dosiahol 90 %, čo je výrazne pozitívny posun v porovnaní s minulým rokom. Vďaka tomu sme sa v celkovom hodnotení umiestnili na slušnej siedmej pozícii zo 17 skúmaných krajín,“ skonštatoval Michal Maxim, Senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Podľa výsledkov Barometra banky na Slovensku financovali v predchádzajúcich 12 - 18 mesiacoch približne rovnakým pomerom projekty, ktoré už generujú príjem, a nové projekty. Je to zmena oproti minulému roku, keď vo financovaní prevládali projekty generujúce príjem. Slovenské banky sa tak spolu s rakúskymi zaradili v Európe medzi tie najviac otvorené financovaniu nových projektov.Väčšina európskych respondentov totiž dáva prednosť projektom, ktoré už príjmy generujú.

Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností na Slovensku sa pohybovala v rozmedzí 13 - 16 miliónov eur. „Pozitívne očakávania predstaviteľov slovenských bánk sa odrážajú i v apetíte financovať väčšie projekty. Podľa nášho prieskumu je preferovaná výška úveru vyššia, ako je aktuálna priemerná úroveň. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 19 – 28 miliónov eur, čo pri hornej hranici predstavuje navýšenie až o 75 %, ” uzatvára M.Maxim.

Rovnako ako minulý rok je na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie segment rezidenčných projektov, na ktorý sa však dotiahol segment logistiky a priemyselných projektov. Najmenej atraktívne je financovanie výstavby hotelov a rezortov. Slováci v tejto oblasti plne kopírujú európsky trend. Kým v roku 2016 dávali slovenské banky dôraz na projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami, tento rok sa sústredia najmä na finačné zázemie developerov, ktorí sa uchádzajú o bankové financovanie.
 

O prieskume

Ôsme vydanie prieskumu Property Lending Barometer – Barometer úverovania nehnuteľností prináša čitateľom komplexné posúdenie finančných vyhliadok pre tých, ktorí chcú investovať do európskych realitných trhoch. V roku 2017 sa ho zúčastnilo viac ako 90 bánk zo 17 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch máj - júl 2017.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať