close
Share with your friends

Životnosť IT manažéra je menej ako päť rokov

Životnosť IT manažéra je menej ako päť rokov

Počet IT manažérov, ktorí sú vo svojej role veľmi spokojní, je najvyšší za posledné tri roky. V roku 2015 to bola presná tretina, dnes je veľmi spokojných až 39 %. Najpozitívnejšie vnímajú svoju prácu manažéri v sektoroch energetiky, profesionálnych služieb a vzdelávania. Hoci väčšinou majú záujem zastávať svoju funkciu dlhodobo, na svojich vrcholových pozíciách ostávajú v priemere menej ako 5 rokov. Tieto zistenia vyplynuli z nového prieskumu KPMG a Harvey Nash CIO Survey 2017.

Súvisiaci obsah

V posledných rokoch respondenti prieskumu postupne menili názory na svoju rolu k lepšiemu - od „celkom spokojný" až na "veľmi spokojný". A mali na to viacero dôvodov. Viac ako osem z desiatich lídrov v oblasti IT môže tento rok počítať so stabilným alebo rastúcim rozpočtom. Zároveň po prvýkrát za desať rokov takmer tri štvrtiny (71 %) IT manažérov veria, že ich rola sa stáva strategickou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 92 % respondentov bolo za posledných 12 mesiacov prizvaných pripojiť sa na zasadnutie správnej rady firmy, v ktorej pôsobia.

Aj keď mnohí chcú zostať dlhšie, viac ako polovica (58 %) IT manažérov môže očakávať, že na svojej pozícii zotrvajú maximálne päť rokov. S vysokou pravdepodobnosťou svoju funkciu opustí 28 % IT manažérov vo väčších firmách a 20 % v menších organizáciách. Zároveň 34 % respondentov CIO Survey 2017 má v pláne v tomto roku zmeniť svoju pozíciu.

Počet žien, ktoré sú na vedúcom IT poste vo firme, zostáva mimoriadne nízky. Rovnako ako v roku 2016 sa toto číslo pohybuje na úrovni okolo 9 %. Firmy však v tejto oblasti podnikajú určité kroky smerom k zlepšeniu. V priemere každá tretia skúmaná firma má zavedenú formálnu iniciatívu na podporu diverzity pohlaví. Takmer polovica (44 %) opýtaných sa však v prieskume KPMG vyjadrila, že je spokojná s pomerom zastúpenia mužov a žien, a to napriek tomu, že žien je v tomto type pozícií veľmi málo.

IT manažérky však mali v minulom roku oveľa vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia platu ako ich mužskí kolegovia. Kým platy narástli 42 % ženám v tejto funkcii, z vyšších príjmov sa mohlo tešiť iba 32 % pánov - IT riaditeľov.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že IT oddelenia veľkostne neustále narastajú. Viac ako štyri z desiatich respondentov (44 %) plánujú v roku 2017 zvýšiť počet svojich technologických zamestnancov. Tým sa pokračuje v pozitívnom trende v oblasti zamestnanosti, ktorý trvá posledných sedem rokov. Najväčší dopyt hlásia firmy po tzv. enterprise architektoch. Znalosti týchto expertov sú žiadané až o 26 % viac ako v roku 2016.

Pre KPMG až dve tretiny IT manažérov potvrdili, že IT projekty sú zložitejšie ako pred piatimi rokmi. Za hlavné dôvody zlyhania a nedodania IT projektov označili slabé vlastníctvo projektu (46 %), príliš optimistický prístup (40 %) a nejasné ciele (40 %).

„Úspešnosť IT manažéra je aj dnes založená najmä na jeho schopnosti dodať projekty v čo najkratšom možnom čase, nákladovo efektívne a čo najbezpečnejším spôsobom," dodáva Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

O štúdii

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017 je najväčším prieskumom medzi IT lídrami z hľadiska počtu respondentov. Prieskum sa uskutočnil v 86 krajinách sveta na vzorke 4 498 respondentov z radov top IT manažérov a technologických lídrov. Zber dát prebiehal v období december 2016 až apríl 2017.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku