Štúdia KPMG - Change Readiness Index 2017 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Slovensko je tridsiata najlepšie pripravená krajina na zmeny

Štúdia KPMG - Change Readiness Index 2017

Podľa aktuálnej štúdie KPMG - Change Readiness Index 2017 je Slovensko na tridsiatom mieste na svete, pokiaľ ide o schopnosť reagovať na významné zmeny a trendy. Našim najväčším plusom je otvorenosť ekonomiky, najslabšie hodnotenie sme dosiahli v pilieri udržateľnosť podnikania. Prvenstvo v rebríčku premiérovo patrí Švajčiarsku, v prvej desiatke je až 7 európskych krajín.

Súvisiaci obsah

Change Readiness Index (CRI) je unikátna štúdia, ktorá hodnotí schopnosť skúmaných krajín reagovať a prispôsobiť sa významným zmenám. Ide napríklad o dôsledky prírodných katastrof alebo dlhodobé demografické, ekonomické, spoločenské a technologické zmeny a trendy. CRI bola v roku 2017 rozšírená na 136 štátov sveta, v poslednom hodnotení z roku 2015 ich v rebríčku bolo zahrnutých 127.

Pri posudzovaní pripravenosti na zmenu meria CRI schopnosť danej krajiny v troch oblastiach: spôsobilosť na podnikanie (podnikateľské prostredie krajiny), spôsobilosť vlády (vrátane daňových, regulačných a bezpečnostných aspektov) a spôsobilosť občianskej spoločnosti - školstvo, zdravotníctvo, inkluzívnosť rastu a prístup k technológiám.

Slovensko sa v aktuálnom rebríčku umiestnilo na tridsiatom mieste zo 136 skúmaných krajín, čo je rovnaké umiestnenie ako pred dvoma rokmi. V kategórii spôsobilosť na podnikanie sa sme sa umiestnili na 36. mieste, v kategórii spôsobilosť vlády na 38. mieste a v oblasti spôsobilosti občianskej spoločnosti sme obsadili 29. miesto. Podrobné výsledky za Slovensko nájdete tu.

Pri pohľade na jednotlivé piliere v hodnotených kategóriách považujú autori štúdie za náš najväčší plus otvorenosť ekonomiky (index 0,92 z 1), v ktorom sme zo všetkých sledovaných krajín dosiahli ôsme miesto. Pozitívne hodnotená bola aj diverzifikovanosť našej ekonomiky, kde sme sa s indexom 0,83 zaradili na trinástu pozíciu na svete. Najhoršie hodnotenie Slovensko dosiahlo v pilieri udržateľnosť podnikania. S indexom 0,42 sme sa tu umiestnili až na 107. pozícii.

Česká republika skončila v aktuálnom rebríčku na 25. mieste, Poľsko na 28. mieste, Maďarsko sa prepadlo o 15 miest na dnešnú 44. pozíciu. Z krajín, ktoré nám konkurujú v oblasti prílevu zahraničných investícií, sú bok po boku Rumunsko, ktoré skončilo na 49. mieste a Bulharsko na 50. priečke.

Veľká Británia sa v roku 2017 po prvýkrát umiestnila v prvej desiatke tohto rebríčka. Ukázala tým svoju pripravenosť na zmeny v mimoriadne kritickom čase, keď sa pripravuje na Brexit. Migrácia je v mnohých krajinách významnou hnacou silou zmeny. Tie štáty, ktoré sú najviac pripravené na zmenu, majú lepšiu schopnosť čeliť výzvam a môžu potenciálne profitovať z rastúcej migrácie. Nie náhodou majú väčší podiel migrantov tie krajiny, ktoré dosiahli vysoké CRI skóre - vrátane Švédska, Nemecka a Holandska.

Prvá dvadsiatka krajín podľa CRI 2017 (zmena poradia oproti rebríčku z roku 2015):

1.Švajčiarsko (+1)
2.Švédsko (+7)
3.SAE (+2)
4.Singapur (-3)
5.Dánsko (+3)
6.Nový Zéland (+0)7.Holandsko (+4)
 
8.Fínsko (+2)
9.Nemecko (+3)
10.Veľká Británia (+3)
11.Nórsko (-7)
12.USA (+8)
13.Hong Kong (-10)
14.Austrália (+2)
15.Írsko (nehodnotená)
16.Rakúsko (+1)
17.Kanada (-3)
18.Belgicko (+0)
19.Katar (-12)
20.Francúzsko (+6)

O štúdii

Štúdia Change Readiness Index 2017 skúma 136 krajín sveta, rozvinutých aj rozvojových, na základe ich schopnosti reagovať a zvládať zmeny. Štúdia je založená na rozsiahlom výskume a analýze údajov od takmer 1400 expertov a zdrojov vrátane Svetového ekonomického fóra, Medzinárodného menového fondu Svetovej banky a Organizácie Spojených národov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať