close
Share with your friends

Rodinný lekár (24Doctor) uzavrel partnerstvo so švajčiarskym telemedicínskym lídrom Medgate

Rodinný lekár (24Doctor) uzavrel partnerstvo s Medgate

KPMG poskytloKPMG poskytlo transakčné a právne poradenstvo spoločnosti Rodinný lekár (24Doctor) pri uzatváraní kľúčového partnerstva.

Stanislav Šumský, partner

Partner, zodpovedný za Poradenské služby

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

Transakčné poradenstvo

Rodinný lekár (24Doctor) je prvým súkromným telemedicínskym projektom na Slovensku, umožňujúci nepretržité konzultácie s lekárom. Jeho cieľom je vytvoriť platformu pre rastúce telemedicínske iniciatívy, ktoré sú podporované systémami zdravotnej starostlivosti, nielen na slovenskom trhu, ale aj v celom regióne strednej a východnej Európy. 24Doctor sa zameriava na budovanie kľúčových vzťahov s poprednými poisťovňami a sprístupňuje tak svoju telemedicínsku ponuku vo forme doplnkových služieb cez poskytovateľov všeobecného a životného poistenia a tiež špecializované zdravotné poisťovne a systémy zdravotnej starostlivosti hlavne na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a balkánskych štátoch.

Medgate je popredným poskytovateľom integrovanej zdravotnej starostlivosti so sídlom vo švajčiarskom Bazileji. Celosvetovo doteraz zaznamenal viac ako 6 miliónov reálne zdokumentovaných vyriešených medicínskych prípadov vďaka svojmu tímu, ktorý tvorí 100 lekárov. Medgate aktívne podporuje startupy a rastúce trhy prostredníctvom už existujúcich joint-ventures a partnerstiev v Austrálii, Indii, juhovýchodnej Ázii a Abú Dhabí. Partnerstvo s 24Doctor a odborné znalosti jeho lokálneho tímu umožnia spoločnosti Medgate vstúpiť a preskúmať potenciál trhu v strednej a východnej Európe.

24Doctor bude môcť využiť rozsiahle prevádzkové a strategické know-how, ktorým disponuje Medgate, pri udržateľnom rozširovaní podnikania v strednej a východnej Európe. Partnerstvo mu zároveň pomôže pri budovaní dôvery potrebnej pri tvorbe špičkovej platformy pre rozvoj telemedicínskeho trhu v regióne. 24Doctor sa bude tiež môcť napojiť na najmodernejšiu infraštruktúru informačno-komunikačných technológií spoločnosti Medgate a aplikovať ním overené telemedicínske prevádzkové modely. To všetko prispeje k naplneniu ambície spoločnosti skvalitniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku ako aj v Českej republike a v ostatných východoeurópskych krajinách. Okrem toho chce pacientom v SR a okolitých štátoch priniesť inovatívne a efektívne telemedicínske modely z krajín, kde je telemedicína na vysokej úrovni.

KPMG poskytlo transakčné a právne poradenstvo spoločnosti Rodinný lekár (24Doctor) pri uzatváraní kľúčového partnerstva. KPMG klienta sprevádzalo počas kľúčových krokov spolupráce od prípravy štruktúry partnerstva až po konečný podpis kontraktu.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku