Rodinný lekár (24Doctor) uzavrel partnerstvo so švajčiarskym telemedicínskym lídrom Medgate

Rodinný lekár (24Doctor) uzavrel partnerstvo s Medgate

KPMG poskytloKPMG poskytlo transakčné a právne poradenstvo spoločnosti Rodinný lekár (24Doctor) pri uzatváraní kľúčového partnerstva.

1000
Stanislav Šumský, partner

Partner, zodpovedný za Poradenské služby

KPMG na Slovensku

E-mail
Transakčné poradenstvo

Rodinný lekár (24Doctor) je prvým súkromným telemedicínskym projektom na Slovensku, umožňujúci nepretržité konzultácie s lekárom. Jeho cieľom je vytvoriť platformu pre rastúce telemedicínske iniciatívy, ktoré sú podporované systémami zdravotnej starostlivosti, nielen na slovenskom trhu, ale aj v celom regióne strednej a východnej Európy. 24Doctor sa zameriava na budovanie kľúčových vzťahov s poprednými poisťovňami a sprístupňuje tak svoju telemedicínsku ponuku vo forme doplnkových služieb cez poskytovateľov všeobecného a životného poistenia a tiež špecializované zdravotné poisťovne a systémy zdravotnej starostlivosti hlavne na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a balkánskych štátoch.

Medgate je popredným poskytovateľom integrovanej zdravotnej starostlivosti so sídlom vo švajčiarskom Bazileji. Celosvetovo doteraz zaznamenal viac ako 6 miliónov reálne zdokumentovaných vyriešených medicínskych prípadov vďaka svojmu tímu, ktorý tvorí 100 lekárov. Medgate aktívne podporuje startupy a rastúce trhy prostredníctvom už existujúcich joint-ventures a partnerstiev v Austrálii, Indii, juhovýchodnej Ázii a Abú Dhabí. Partnerstvo s 24Doctor a odborné znalosti jeho lokálneho tímu umožnia spoločnosti Medgate vstúpiť a preskúmať potenciál trhu v strednej a východnej Európe.

24Doctor bude môcť využiť rozsiahle prevádzkové a strategické know-how, ktorým disponuje Medgate, pri udržateľnom rozširovaní podnikania v strednej a východnej Európe. Partnerstvo mu zároveň pomôže pri budovaní dôvery potrebnej pri tvorbe špičkovej platformy pre rozvoj telemedicínskeho trhu v regióne. 24Doctor sa bude tiež môcť napojiť na najmodernejšiu infraštruktúru informačno-komunikačných technológií spoločnosti Medgate a aplikovať ním overené telemedicínske prevádzkové modely. To všetko prispeje k naplneniu ambície spoločnosti skvalitniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku ako aj v Českej republike a v ostatných východoeurópskych krajinách. Okrem toho chce pacientom v SR a okolitých štátoch priniesť inovatívne a efektívne telemedicínske modely z krajín, kde je telemedicína na vysokej úrovni.

KPMG poskytlo transakčné a právne poradenstvo spoločnosti Rodinný lekár (24Doctor) pri uzatváraní kľúčového partnerstva. KPMG klienta sprevádzalo počas kľúčových krokov spolupráce od prípravy štruktúry partnerstva až po konečný podpis kontraktu.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami