Prieskum CIO survey 2017 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Počet kybernetických útokov narástol za posledné štyri roky o 45 %

Prieskum CIO survey 2017

Pripravenosť firiem v oblasti kybernetickej bezpečnosti je historicky na najnižšej úrovni. Len pätina top IT manažérov vo svete má pocit, že je veľmi dobre pripravená reagovať na prípadné kybernetické útoky na ich organizáciu. Takmer tri štvrtiny označili za najväčšiu hrozbu organizované skupiny útočiace v kybernetickom priestore. Najvýraznejšie sa za posledný rok posunuli tzv. insideri, ktorých pokladá za hrozbu až 48 % IT lídrov. Tieto výsledky vyplynuli z nového prieskumu spoločností KPMG a Harvey Nash CIO survey 2017.

Súvisiaci obsah

Napriek tomu, že top IT manažéri si sú vedomí rizika, ktoré kybernetický útok môže spôsobiť, iba 21 % z nich sa považuje za dobre pripravených v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti identifikovať a riešiť kybernetický útok. Je to pokles o 4 % v porovnaní s minulým rokom a o alarmujúcich 28 % za posledné štyri roky. Viac ako polovica IT manažérov pokladá okrem organizovaných skupín za najväčšie ohrozenie amatérskych hackerov. Na treťom mieste zaznamenali 8-percentný nárast tzv. insideri, teda ľudia, ktorí buď v organizácii pracujú, alebo sú s ňou inak biznisovo prepojení.

„Skutočnosť, že insideri sú závažnou hrozbou, potvrdzujú aj posledné medializované ransomware útoky. Väčšina vírusov sa do počítačových systémov dostane napríklad otvorením neznámych e-mailových správ alebo kliknutím na nebezpečné linky. Účinnými nástrojmi sú v tomto smere školenia zamerané na informačnú bezpečnosť a systematické zvyšovanie bezpečnostného povedomia používateľov,“ skonštatoval Rudolf Sedmina, partner zodpovedný za oblasť kybernetickej bezpečnosti, KPMG na Slovensku.

Takmer tretina respondentov štúdie KPMG a Harvey Nash uviedla, že ich organizácia bola za posledných 24 mesiacov cieľom významnej kybernetickej udalosti alebo útoku. Predstavuje to 14-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom a až 45-percentný nárast za posledné štyri roky. Táto skutočnosť je dôkazom toho, že nestačí iba deklarovať vedomie o takomto type rizika, naopak treba urobiť konkrétne opatrenia, aby sa predišlo poškodeniu značky a povesti organizácie, ako aj osobnej reputácie zodpovedných manažérov.

Zvýšenú pozornosť by mali prevencii venovať najmä veľké organizácie. Viac ako polovica z nich sa totiž za posledné dva roky stali cieľom závažneho kybernetického útoku. Menšie organizácie sa podľa prieskumu KPMG stávajú cieľom menej často, dôvodom však môže byť aj menšia schopnosť zistiť, že boli týmto spôsobom napadnuté. Najčastejšie sa cieľom útokov za posledný rok stávali organizácie štátnej a verejnej správy a firmy pôsobiace v odvetví energetiky. Najmenej útokov bolo zaznamenaných v charitatívnych organizáciách a v odvetví reklamy. Aj v tomto prípade však bola v posledných dvoch rokoch atakovaná viac ako jedna z piatich firiem.

Súčasná nepredvídateľnosť na trhu má vplyv na plánovanie IT rozpočtu a ďalšie investície do kybernetickej bezpečnosti. Skonštatovala to takmer polovica oslovených v prieskume CIO survey 2017. Investície do kybernetickej bezpečnosti sú dokonca tento rok na tretej priečke v rebríčku priorít IT manažérov. Štyria z desiatich IT lídrov majú podľa výsledkov spomínanej štúdie v pláne viac spolupracovať s dôveryhodnými partnermi, s ktorými majú vytvorené dlhodobé vzťahy, a menej angažovať nových dodávateľov.

O štúdii

Harvey Nash/ KPMG CIO Survey 2017 je najväčším prieskumom medzi IT lídrami z hľadiska počtu respondentov. Prieskum sa uskutočnil v 86 krajinách sveta na vzorke 4 498 respondentov z radov top IT manažérov a technologických lídrov. Zber dát prebiehal v období december 2016 až apríl 2017.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať