close
Share with your friends

KPMG Legal – právne služby šité na mieru od roku 2012

KPMG Legal – právne služby šité na mieru od roku 2012

Advokátska kancelária KPMG na Slovensku spoľahlivo pomáha našim klientom vyrovnávať sa s neustále meniacim sa právnym a regulačným prostredím, ktoré významne ovplyvňuje ich každodenné podnikanie a strategické plánovanie. Už od svojho vzniku poskytuje kvalitné právne služby nielen nadnárodným korporáciám a veľkým podnikom, ale aj stredným a malým podnikom, vrátane start-upov.

Súvisiaci obsah

KPMG Legal

Spoločnosti siete KPMG Law poskytujú právne služby v 70 krajinách sveta. Právne služby, šité na mieru potrebám klientov, sme v SR prvýkrát ponúkli v roku 2012.

Medzi klientov patria jednotlivci a významné spoločnosti aktívne v širokom spektre odvetví – potravinárstve, poľnohospodárskej výrobe, automobilovom priemysle, elektronike, zdravotníctve, finančných službách, médiách, developingu nehnuteľností či doprave. V mnohých prípadoch ide o komplexné poradenstvo aj v spolupráci s inými oddeleniami KPMG na Slovensku. V spolupráci s daňovým oddelením, ako aj KPMG znaleckým a forenzným tímom poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri daňových a komerčných sporoch.

„Už od svojho vzniku premieňame naše skúsenosti na hodnotu v prospech našich klientov. Tí nás odmeňujú svojou vernosťou a spoluprácou. Ďakujem svojmu tímu, ktorý potrebám našich klientov presne rozumie,“ uviedol Marian Dzuroška, Legal Senior Manager KPMG na Slovensku.

Príklady konkrétnych aktivít v uplynulých piatich rokoch:

KPMG Legal oddelenie má bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb pri významných transakciách v oblasti nehnuteľností. Participovalo pri viacerých akvizíciách priemyselných parkov, poskytuje tiež komplexné poradenstvo v súvislosti s prenájmom priemyselných nehnuteľností.

V oblasti akvizícií a predaja firiem sa KPMG právne oddelenie zúčastnilo na realizácii viacerých významných národných aj nadnárodných projektov (najmä v oblasti potravinárstva, dopravy, real estate, médií či priemyselnej výroby). Náš právny tím pritom poskytuje klientom komplexné transakčné poradenstvo (od právneho due diligence, cez asistenciu pri negociácii a príprave zmluvnej dokumentácie až po uzatvorenie a post-transakčné poradenstvo).

Veľké výrobné podniky a finančné inštitúcie využívajú komplexné poradenstvo najmä v oblasti pracovného práva. Oddelenie sa tiež dlhodobo venuje poradenstvu individuálnym investorom a ich rodinám pri ochrane a správe ich súkromného majetku.

© 2021 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku