Osem z desiatich firiem priznalo, že sa stalo obeťou hackerského útoku

Osem z desiatich firiem - obeťou hackerského útoku

Až 81 % respondentov z radov top manažérov v štúdii KPMG Cyber Consumer Loss Barometer uviedlo, že na ich spoločnosť bol za posledných 24 mesiacov podniknutý kybernetický útok. Pre hackerov v Európe sú najzaujímavejšie najmä odvetvie maloobchodu, automobilový priemysel, bankový sektor a odvetvie technológií. Úspešný útok hackerov priznalo až 89 % opýtaných zo segmentu maloobchodu a 85 % respondentov z autopriemyslu. V bankovníctve a odvetví technológií to bolo zhodne po 76 %.

1000
KPMG Cyber Consumer Loss Barometer

Kybernetické útoky sa stále viac stávajú hrozbou pre podnikateľov i verejný sektor. Narušenie kybernetickej bezpečnosti je veľkým rizikom, ktoré ohrozuje reputáciu firmy, jej značku, dôveru a v neposlednom rade obrat a zisk spoločnosti. Napriek tomu, že väčšina lídrov si túto skutočnosť uvedomuje, kybernetickej ochrane stále nie je venovaná dostatočná pozornosť.

„Aj na Slovensku bolo za posledný rok zaznamenaných viacero hackerských útokov v rôznych segmentoch, pričom hlavným motívom zostáva najmä podvodné získanie finančných prostriedkov,“ komentuje Rudolf Sedmina, partner KPMG na Slovensku zodpovedný za poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Dnešní hackeri sú čoraz zdatnejší a inovatívnejší. Sofistikované ochranné programy prekonávajú najmä zameraním sa na slabé články v dodávateľskom reťazci, prípadne na zamestnancov. Ako ukázali početné kybernetické útoky, hackeri často získavajú prístup k väčším organizáciám tak, že iniciujú útoky proti menším dodávateľom – príkladom sú dodávatelia klimatizačných jednotiek alebo potravín.

Z geopolitického pohľadu je jedným z hlavných cieľov hackerských útokov západná Európa. Potvrdzuje to aj výskum spoločnosti FireEye, ktorý uvádza, že v roku 2016 hackeri najčastejšie cielili svoju pozornosť na firmy a vládne organizácie v Nemecku, kde bolo zaznamenaných až 19 % z celkového počtu útokov škodlivým softvérom v Európe. Na druhom mieste je Belgicko (16 % útokov), o tretiu priečku sa delia Veľká Británia a Španielsko (zhodne po 12%). V našom regióne bolo 5 % útokov zameraných proti organizáciám pôsobiacim v Českej republike, 4 % takýchto útokov pripadli na Rakúsko aj Maďarsko. Počet útokov škodlivým softvérom na Slovensku nedosiahol ani jedno percento z celkového počtu útokov v Európe.

Hlavným cieľom hackerských útokov zostávajú osobné údaje, medzi ktoré patria najmä zdravotné a finančné záznamy, prihlasovacie údaje a pod. Hackeri sa však čoraz častejšie zameriavajú aj na získanie iných citlivých údajov, ako napríklad technické údaje o počítačových, infraštruktúrnych alebo zabezpečovacích systémoch, vládne informácie, plány, patenty a podobne.

„Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré musí byť implementované do mája budúceho roka, prináša pre fyzické aj právnické osoby a orgány verejnej správy omnoho prísnejšie pravidlá v oblasti spracovania a uchovávania osobných údajov. Rozumnou implementáciou technických, procesných a organizačných opatrení, ktoré GDPR vyžaduje, budú môcť firmy vyriešiť aj otázku ochrany iných typov citlivých údajov, napríklad obchodného alebo bankového tajomstva,“ dodáva R. Sedmina.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami