Dostupnosť a náklady na pracovnú silu rozhodujú o investíciách

prieskum KPMG Tax Competitiveness Report 2016

Dostupnosť a náklady na kvalifikovanú pracovnú silu patria podľa polovice respondentov štúdie KPMG UK medzi top tri faktory, ktoré rozhodujú o umiestnení investície. Obzvlášť dôležité je to pre spoločnosti pôsobiace v odvetviach médií a zábavy, obchodných služieb, technológií, vo farmaceutickom priemysle a v strojárstve a stavebníctve. Na ďalších priečkach sa umiestnili faktory ako veľkosť trhu, makroekonomická stabilita a politická stabilita.

1000

Medzi skúmanými priemyselnými odvetviami existujú určité rozdiely. Napríklad tzv. pasové práva a povinnosti sa považujú za kľúčové pre odvetvie finančných služieb a poisťovníctvo. Medzi prvú trojicu rozhodujúcich faktorov pri umiestnení investície ich zaradila takmer polovica relevantných manažérov. Mieru kontroly regulácií zas uvádza medzi najvýznamnejšími faktormi približne tretina zodpovedných v sektoroch finančných služieb, energetiky a prírodných zdrojov.

Celkovo najatraktívnejšou destináciou pre priame zahraničné investície je podľa štúdie KPMG Írsko, ktoré by zvolila za svoju ďalšiu podnikateľskú destináciu viac ako tretina oslovených manažérov. Zaujímavosťou je, že v tom istom rebríčku úplne prepadlo USA, ktoré považujú za najatraktívnejšiu investičnú destináciu iba 2 % opýtaných.

Prieskum Tax Competitiveness Report v posledných rokoch ukázal, že vnímanie konkurencieschopnosti daňového režimu krajiny je silne prepojené s atraktivitou pre priame zahraničné investície. Dve tretiny britských daňových a finančných manažérov sa pre KPMG vyjadrili, že daňový režim ovplyvňuje rozhodnutie o umiestnení podniku. V prípade respondentov z ostatných skúmaných krajín G7 dosahuje tento podiel až 74 %.

Za posledné desaťročie daňoví a finanční riaditelia dôsledne propagujú ako kľúč k zabezpečeniu konkurencieschopnosti dlhodobú stabilitu daňového režimu. Tento rok ju do prvej trojice najdôležitejších ukazovateľov zaradilo 88 % oslovených manažérov. Za druhý najdôležitejší faktor sa považuje predvídateľnosť krokov daňových orgánov. V roku 2016 sa medzi top činitele konkurencieschopnosti dostala aj nízka efektívna daňová sadzba, čo je posun o jedno miesto vpred oproti prieskumu z roku 2015.

“Je zrejmé, že samotná výška daňovej sadzby nie je hlavný a jediný faktor, na ktorý sa zodpovední manažéri pozerajú pri rozhodovaní o novej investícii. Zo skúseností vieme, že veľmi dôležitá je najmä jednoduchosť a stabilita daňového systému. Ak sú nutné výraznejšie zmeny, je kľúčové, aby boli firmy informované dostatočne dopredu,” skonštatoval Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Podľa respondentov prieskumu KPMG má v súčasnosti najatraktívnejší daňový systém Írsko. Do prvej trojice lokalít pre podnikanie ho zaradilo 74 % oslovených spoločností. Na druhom mieste so 65 % hlasov sa umiestnila Veľká Británia, na treťom mieste skončilo Luxembursko so 42 %-nou podporou.

O štúdii

Najnovší prieskum KPMG Tax Competitiveness Report 2016 o daňovej konkurencieschopnosti spoločnosti bol zostavený na základe rozhovorov so 100 kľúčovými manažérmi pre oblasť daní z najväčších britských spoločností kótovaných na burze a 60-tich spoločností z ostatných krajín G7, konkrétne z USA, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska a Japonska. Tieto rozhovory sa uskutočnili v období od decembra 2016 do februára 2017 v spolupráci s odbornou poradenskou spoločnosťou Gulland Padfield. Viac ako polovica – 56 % opýtaných spoločností malo obrat viac ako 1 mld. britských libier.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami