Štyri kľúčové oblasti pre efektívne využitie dátovej analýzy v biznise

Efektívne využitie dátovej analýzy v biznise

Spracovanie a analýza dát má vo svete biznisu čoraz väčší význam. Až 85 % výkonných riaditeľov považuje využívanie finančných údajov pri dosahovaní rastu spoločnosti za najväčší strategický prínos zo strany finančných riaditeľov. Priblížime vám štyri oblasti, na ktoré sa treba prioritne zamerať, keď chcete optimálne aplikovať analýzu dát.

1000
Analýza dát

Pozícia finančného riaditeľa (CFO) je tradične spojená so schopnosťou pracovať s číslami a financiami. Avšak vzhľadom na dynamiku biznis prostredia a technologický pokrok to už dávno nestačí. Aj podľa prieskumu KPMG, ktorý sa uskutočnil medzi výkonnými riaditeľmi (CEO), očakávania CEO od CFO sú oveľa vyššie. Samozrejmou vlastnosťou ostáva schopnosť riadiť firemný kapitál, ale 88 % výkonných riaditeľov považuje aplikovanie finančných dát pri dosahovaní rastu spoločnosti za najväčší strategický prínos zo strany finančných riaditeľov. 

Dôležité pritom je, aby výsledné analýzy boli čo najsprávnejšie. V tomto ohľade sa firmy spoliehajú na nové digitálne technológie, ktoré majú jednak zabezpečiť spracovanie dát a zároveň tak vytvoriť priestor pre analýzu a prinášanie nových nápadov pre biznis. V minulosti pritom manažéri 80 % času venovali zberu informácií a len 20 % ich spracovaniu a analýze. Aktuálne sa tento pomer môže postupne obrátiť s väčším dôrazom na pochopenie dát miesto podávania len suchej informácie o výsledkoch bez pridanej hodnoty a širšieho kontextu pre firmu.

Mnohé spoločnosti a ich výkonní manažéri si plne uvedomujú výzvy spojené s analýzou a spracovaním dát. Jeden prístup vhodný pre všetkých v tomto prípade neexistuje. Pre optimálne využitie dátovej analýzy je však vhodné zamerať sa najmä na nasledovné oblasti:

1. Pochopenie významu analýzy dát na úrovni výkonných a finančných riaditeľov

Ako sme naznačili už v úvode, na dosiahnutie optimálneho prínosu dátovej analýzy je dôležité, aby ju výkonný manažment prijal za jeden zo základných pilierov svojho biznisu. Prístup zhora je prirodzene najefektívnejší naprieč všetkými kľúčovými oblasťami, ktoré uvádzame ďalej.

2. Vybudovanie firemnej kultúry v prospech zberu a analýzy dát

Pre získavanie kvalitných informácií z dát pre rozvoj biznisu je nevyhnutné medzi zamestnancami vybudovať povedomie o význame zberu informácií v akejkoľvek fáze kontaktu s existujúcim, ale aj potenciálnym klientom. Mali by byť zároveň vedení k tomu, aby nové prevádzkové, taktické, či strategické plány vyvíjali na základe starostlivej analýzy konkrétnych údajov. Odpovede na problémy a klientske požiadavky by teda mali hľadať na základe dostupných dát. To im významne pomôže udržať a dať pridanú hodnotu existujúcim klientom a zároveň získať nových. Využitím modelov prediktívnej dátovej analýzy je možné až tri mesiace vopred odhadnúť, ktorí ľudia budú chcieť firmu opustiť. Včasnou reakciou a aplikáciou vhodných intervencií tak firmy môžu udržať cenných pracovníkov. Prediktívna dátová analýza tiež umožňuje identifikovať budúce potreby a početnosť pracovnej sily. Zaujímavou oblasťou v tomto kontexte je aj predikcia výkonnosti potenciálnych zamestnancov ešte pred ich nástupom do zamestnania, resp. v prvých mesiacoch.

3. Zapojenie všetkých ľudí v organizácii

Je omyl domnievať sa, že zber, uchovávanie a analýza dát sú doménou IT oddelení. Rovnako sa to týka marketingu, HR, stratégií ako aj oddelení klientskej podpory. Pre udržiavanie bázy dát je nevyhnutná spolupráca medzi všetkými oddeleniami. IT časť firmy môže v tomto prípade hrať výraznejšiu úlohu pri vývoji alebo údržbe systému spracovania údajov, ktorý zvyšku pomôže nájsť odpovede týkajúce sa nastavenia správnej marketingovej stratégie, opatrení na udržanie zamestnancov či zlepšenia klientskej skúsenosti.

4. Ochrana dát

Informácie majú pre každú spoločnosť nesmiernu hodnotu a z hľadiska udržiavania konkurenčnej výhody sú nenahraditeľné. Pri snahe o dosiahnutie efektívneho systému pre zber dát a ich analýzu netreba preto prehliadať aj význam dôsledného zabezpečenia ochrany údajov. Existuje veľa spôsobov ako dáta chrániť, najbežnejšie sa používa enkryptovanie. Dôležité je však mať aj krízový plán v prípade kybernetického útoku alebo úniku dát. Mnohé firmy práve v tejto oblasti nemajú pripravenú vôbec žiadnu stratégiu, čo sa im môže škaredo vypomstiť. Významnú rolu hrá aj dôsledné zvyšovanie povedomia zamestnancov a pravidelné školenia týkajúce sa zabezpečenia údajov.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami