Najtransparentnejšie zdravotníctvo má Dánsko

Najtransparentnejšie zdravotníctvo má Dánsko

Podľa štúdie KPMG International majú najtransparentnejšie systémy zdravotnej starostlivosti štyri severské krajiny - Dánsko, Fínsko, Švédsko a Nórsko. Naši susedia Poľsko a Rakúsko sa umiestnili podpriemerne, autori štúdie u oboch slabo hodnotili najmä kvalitu zdravotnej starostlivosti. Rebríček bol zostavený expertmi KPMG na základe dostupných údajov v šiestich kategóriách, vrátane finančnej výkonnosti a dohľadu nad systémom zdravotníctva.

1000
Global Health Systems Transparency Index

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 32 krajín, ktoré sú zväčša členskými štátmi OECD. Slovensko ani Česká republika sa štúdie nezúčastnili. Zo zistení vyplynulo, že v transparentnosti zdravotnej starostlivosti existuje medzi jednotlivými krajinami vysoká miera rozdielov. Celkové dosiahnuté skóre sa pohybovalo od 32 % (Čína) až po 74 % (Dánsko). Priemerné skóre zúčastnených krajín dosiahlo 55 %.

Pri porovnaní jednotlivých sledovaných kategórií boli v priemere najvyššie hodnotené "dohľad nad systémom zdravotníctva", ktorý zahŕňa ukazovatele ako práva pacientov a procesy obstarávania, a "financie", ktoré brali do úvahy napríklad poplatky pre pacientov alebo ceny, ktoré si účtujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Tieto kategórie dosiahli priemerné skóre 67 %, resp. 66 %. Najnižšie celkové priemerné skóre, iba 44 %, dosiahla kategória "kvalita zdravotnej starostlivosti".

Jediný zástupca krajín V4 v štúdii bolo Poľsko, ktoré sa s celkovým skóre 50 % umiestnilo v spodnej polovici rebríčka. Za najsilnejšiu stránku poľského zdravotníctva považujú autori štúdie na základe dostupných dát financovanie - získalo 67 % možných bodov. Najslabšie, na úrovni 29 %, skórovali Poliaci v kvalite zdravotnej starostlivosti.

Naši rakúski susedia skončili v rebríčku prekvapivo až za Poliakmi. Za najväčšie pozitívum ich súčasného zdravotného systému pokladajú autori štúdie systém práce s osobnými zdravotnými záznamami. Naopak nízko skórovali v ukazovateli kvalita zdravotnej starostlivosti, ktorý berie do úvahy faktory ako úmrtnosť, čakacie doby na oddelení urgentného príjmu alebo miera návratnosti pacientov do zdravotníckych zariadení s potrebou ďalšieho lekárskeho ošetrenia.

"Aktuálne neexistuje ani medzi expertami konsenzus, ako má vyzerať transparentnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti. Je však načase, aby sa táto téma stala menej politickou a viac nástrojom na zlepšenie zdravotnej starostlivosti," hovorí Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Vynikajúcim príkladom, ako úspešne vytvoriť pozitívne politické a legislatívne prostredie podporované modelom riadenia, ktorý sa zameriava na kvalitu starostlivosti, je Dánsko, ktoré vedie aktuálny rebríček. Príkladom je verejné poskytovanie výkazov o kvalite starostlivosti vrátane informácií o skúsenostiach pacientov, čakacích dobách a hodnotení nemocníc. Všetky tieto dáta sú verejne dostupné na oficiálnom dánskom portáli e-zdravotníctva Sundhed.dk a denne sa aktualizujú.

"Ak majú zdravotné systémy priniesť zlepšenie kvality starostlivosti, potrebujú disciplinovaný a dlhodobý prístup. Je potrebné zvážiť, čo je naozaj dôležité, zaviesť selektívny prístup k zverejňovaniu údajov, učiť sa od inovatívnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a podporiť kultúru dôvery," uzatvára Mark Britnell, predseda predstavenstva globálnej KPMG praxe pre oblasť zdravotníctva, KPMG vo Veľkej Británii.

O štúdii

Through the looking glass: a practical path to improving healthcare through transparency je globálna štúdia, ktorá skúma, ako sa zdravotné systémy vo vybraných krajinách približujú k transparentnosti a čo môžu vlády urobiť, aby maximalizovali jej prínos. Štúdia tiež skúma, čo robí systém zdravotníctva transparentným a predstavuje optimálny model transparentnosti a spôsob, ako ho dosiahnuť. Súčasťou publikácie je aj rebríček 32 krajín podľa toho, aké skóre im v šiestich kľúčových kategóriách transparentnosti udelili na základe verejne dostupných údajov vedúci lídri KPMG pre oblasť zdravotníctva v daných krajinách.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami