Manažéri na Slovensku podceňujú riziko kybernetických útokov

Manažéri podceňujú riziko kybernetických útokov

Manažéri v regióne strednej a východnej Európy sa najviac obávajú rizík, ktoré súvisia s reguláciami a dennou prevádzkou. Riziká vyplývajúce z kybernetických útokov zatiaľ považujú za minoritné, na Slovensku ich za najväčšiu hrozbu považuje iba 5 % najvyšších predstaviteľov firiem. Je to výrazný rozdiel v porovaní s manažérmi vo svete, kde ohrozenie v kybernetickom priestore „máta“ 30 % členov výkonného vedenia spoločností. Tieto zistenia vyplynuli z aktuálneho prieskumu KPMG - Pulse of the Economy 2016.

1000
Manažéri na Slovensku podceňujú riziko kybernetických útokov

Podľa výsledkov tohto prieskumu sa manažéri v deviatich krajinách strednej a východnej Európy (ďalej v texte ako SVE 9) v priemere najviac obávajú regulačného rizika (45 % respondentov), operačného rizika (37 % opýtaných) a prvú trojicu uzatvára strategické riziko a riziko vyplývajúce z nedostatku ľudských zdrojov (obe po 30 %). Rizík súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou sa v regióne SVE 9 obáva iba 12 % manažérov. Na Slovensku je to dokonca najmenej zo skúmaných krajín. Táto oblasť trápi iba 5 % opýtaných.

V súčasnosti však takéto incidenty neobchádzajú ani naše firmy a spotrebiteľov. Napriek tomu, že tento typ útokov sa väčšinou na verejnosť nedostane, v posledných týždňoch možno aj u nás a v okolitých krajinách pozorovať rozmach dvoch starších, no stále aktuálnych a nebezpečných kybernetických hrozieb – phishingu a ransomwaru.

Na verejnosť sa dostali informácie o phishingových útokoch, ktoré sa šírili prostredníctvom SMS správ využitím mobilnej aplikácie inštalovanej mimo oficiálneho obchodu Google Play. Zasiahnutí boli napríklad klienti jedného z veľkých bankových domov pôsobiaceho aj na Slovensku, významného internetového predajcu či českého prevádzkovateľa poštových služieb.

„Prelomenie kybernetickej bezpečnosti môže spôsobiť značné škody nielen spotrebiteľom, ale aj spoločnostiam, ktorých obchodné meno zneužili bez ich vedomia či zavinenia. Pri komplexnosti dnešných technológií už nie je na mieste tento typ rizika podceňovať,” konštatuje Rudolf Sedmina, partner zodpovedný za poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, KPMG na Slovensku.

V prípade ransomware útokov bol začiatkom roka zaznamenaný útok na riadiaci systém istého alpského hotela. Pomocou škodlivého kódu sa hackerom podarilo zablokovať hosťom vstupné karty do izieb. Hotel v snahe čo najrýchlejšie obnoviť systém zaplatil útočníkom požadované výkupné. Obdobné útoky nie sú však výnimkou ani vo verejnom sektore, automobilovom priemysle, energetike či v zdravotníctve.

„ V prípade, že hackeri odcudzia súkromné dáta, je to veľmi nepríjemné, ale môže za to z časti aj nepozornosť ľudí, ktorí slepo dôverujú neovereným zdrojom. Avšak v prípadoch, kedy sú kybernetickým útokom zasiahnuté napríklad zdravotnícke zariadenia, môže ísť o ohrozenie zdravia a života ľudí. Tento typ inštitúcií by preto nemal váhať investovať do kybernetickej bezpečnosti a prijať kvalitné bezpečnostné opatrenia ako na technickej, tak aj na organizačnej úrovni. Dnes sa už žiadny typ organizácie nemôže tváriť, že kybernetické hrozby neexistujú,” uzatvára R. Sedmina.

Graf rizika - Pulz ekonomiky

O štúdii

Najnovší prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2016 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Online prieskumu sa zúčastnilo 759 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Macedónska a Rumunska. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil po tretíkrát. Podrobné výsledky nájdete na http://www.kpmgpulsesurvey.com/.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.
 

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami