close
Share with your friends

Facebook využívajú dve tretiny slovenských manažérov

Facebook využívajú dve tretiny slovenských manažérov

Najobľúbenejšou sociálnou sieťou medzi slovenskými manažérmi je Facebook. Podľa zistení aktuálneho prieskumu KPMG – Pulse of Economy 2016 ho využívajú takmer dve tretiny najvyšších predstaviteľov našich firiem. Slovenskí top manažéri však sociálnym sieťam príliš neholdujú. V priemere sú aktívni na jednej, maximálne dvoch.

Súvisiaci obsah

Minuloročnou jednotkou medzi sociálnymi sieťami bol v prieskume KPMG LinkedIn, ktorý však svoju pozíciu neobhájil a klesol na druhé miesto. LinkedIn má aktuálne vo svete viac ako 106 miliónov aktívnych užívateľov a v súčasnosti ho využíva 44 % manažérov slovenských firiem. Je to pomerne výrazný, viac ako 20 %-ný pokles oproti minuloročnému prieskumu. Jedným z dôvodov môže byť nové rozhranie a pozmenená funkcionalita, ktorá je výsledkom akvizície LinkedIn-u spoločnosťou Microsoft v roku 2016.

„Zatiaľ čo Facebook je u nás stále vnímaný skôr ako voľnočasová sociálna sieť, aktivita na LinkedIne, i keď je v menšom rozsahu, naberá v kruhoch odbornej verejnosti na dôležitosti. Blogy alebo názory top manažérov sú často zdieľané a vzniká pri nich aktívna diskusia, ktorá môže byť inšpiráciou aj do praxe,“ konštatuje Beata Dubeňová, marketingová manažérka, KPMG na Slovensku.

V prieskume KPMG sa na treťom mieste obľúbenosti medzi manažérmi umiestnila sociálna sieť Google+. Jej využívanosť sa pohybuje okolo 20 %. V susednej Českej republike obľúbená mikroblogovacia sieť Twitter, ktorá má po celom svete viac ako 315 miliónov aktívnych používateľov, sa u nás zatiaľ veľmi nepresadila. Aktuálne ju využíva iba 14 % respondentov, čo stačilo v rebríčku na štvrtú priečku.

Manažéri na Slovensku tiež ešte stále naplno neobjavili potenciál Instagramu, Túto platformu na zdieľanie obrázkov a videí zatiaľ aktívne využíva iba 6 % opýtaných.

„V roku 2016 sprístupnil Instagram biznis funkcie, ktoré umožňujú promovať značku cez firemný profil. Keďže cieľová skupina je tu veľmi rozmanitá a na výraznejší úspech a zvyšovanie počtu sledujúcich je potrebné sa venovať svojmu profilu aktívne a na dennej báze, manažéri, možno okrem maloobchodníkov, skôr uprednostňujú iné sociálne siete,” dopĺňa B. Dubeňová.

Podľa prieskumu KPMG sú slovenskí manažéri celkovo pri využívaní sociálnych sietí skôr menej aktívni. V priemere vrcholový predstaviteľ firmy u nás využíva 1,57 sociálnej siete. Manažéri, ktorí majú aktívny profil na viac ako dvoch sociálnych sieťach, sú skôr výnimkou.

O prieskume

Najnovší prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2016 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Online prieskumu sa zúčastnilo 759 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Macedónska a Rumunska. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil po tretíkrát. Podrobné výsledky nájdete na http://www.kpmgpulsesurvey.com/.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.
 

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku