close
Share with your friends

Polovica vodičov v budúcnosti nebude chcieť vlastniť auto

Polovica vodičov nebude chcieť vlastniť auto

Do popredia záujmu top manažérov automobilového priemyslu sa vrátili elektromobily a otázky pohonu. Viac ako polovica najvyšších predstaviteľov v odvetví zároveň očakáva, že v roku 2025 už spotrebitelia nebudú mať potrebu vlastniť automobil. Technologickým lídrom medzi automobilkami ostáva BMW. Vyplýva to z výsledkov osemnásteho ročníka prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey.

Súvisiaci obsah

KPMG Global Automotive Executive Survey

Presná polovica respondentov považuje elektromobily za súčasný hlavný trend v autopriemysle. Navyše osem z desiatich opýtaných si myslí, že elektromobily s palivovými článkami urobia v budúcnosti prelom v elektromobilite. Top manažéri pôsobiaci vo východnej Európe zdieľajú podobný názor. Elektromobily s palivovými článkami ako top trend označila viac ako tretina opýtaných. Znamená to posun z minuloročného siedmeho miesta na vrchol rebríčka hlavných trendov v regióne. 

„I keď top manažéri vo svete pokladajú elektromobily za trend, zatiaľ nie je vytvorená dostatočná infraštruktúra na to, aby o ne zákazníci prejavili masovejší záujem. Základnou výzvou je dobíjanie batérie, ktoré trvá neporovnateľne dlhšie ako naplniť palivovú nádrž,“ skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku. 

Viac ako polovica (53 %) najvyššie postavených manažérov v autopriemysle sa pre KPMG vyjadrila, že dieselové motory sú z dôvodu ich vplyvu na životné prostredie dlhodobo neudržateľné. Respondenti v regióne východnej Európy sa však s týmto názorom stotožnili iba čiastočne. Koniec dieselových motorov predpovedalo iba 30 % opýtaných. Výrazne najvyšší (viac ako 40 %-ný) podiel áut s dieselovým motorom bolo podľa zistení prieskumu vyrobených v krajinách západnej Európy.

Šéfovia automobiliek sa tiež domnievajú, že budúcnosť majú tie spoločnosti, ktoré budú zákazníkom ponúkať služby mobility a dokonca odhadujú, že až 50 % zákazníkov v budúcnosti nebude chcieť auto vlastniť.

Za technologického lídra top manažéri v autopriemysle naďalej považujú BMW, a to tak v elektromobilite, ako v autonómnom riadení. V minulom roku druhá Toyota sa prepadla v oboch ukazovateľoch na štvrté miesto za druhú Teslu a tretiu Hondu. 

BMW zaznamenalo úspech i v očakávanom raste trhového podielu, kde na prvom mieste vystriedalo Toyotu. Úspech bavorskej automobilky očakáva 58 % top manažérov automobilového priemyslu. Volkswagen naopak neobhájil pozíciu v top 3 a prepadol sa na šieste miesto. Najväčší posun vpred zaznamenal Daimler/Mercedes Benz, ktorý sa posunul zo šestnásteho miesta na tretie. 

Zaujímavým zistením prieskumu Global Automotive Executive Survey je, že 71% opýtaných top manažérov v odvetví považuje meranie trhového podielu len porovnaním počtu predaných vozidiel za zastarané. Viac ako tri štvrtiny respondentov tiež vyjadrilo súhlas s tým, že v budúcnosti bude jedno vozidlo prepojené v ekosystéme generovať vyšší zdroj príjmov, ako desať vozidiel, ktoré prepojené nie sú.

Osem z desiatich respondentov prieskumu KPMG je zároveň presvedčených, že firmy zo Silicon Valley v USA (patrí medzi ne napríklad Google) predstavia svoju verziu automobilu do roku 2020.

O štúdii

Global Automotive Executive Survey 2017 je už 18-tym vydaním tohto každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International. V tomto roku poskytlo svoje postrehy viac ako 950 manažérov zo 42 krajín z celého sveta. Respondenti zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, a tiež zástupcov informačno-komunikačných (IKT) firiem. Celá štúdia v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.kpmg.com/GAES2017.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 


Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku