83% zástupcov slovenských bánk verí v rast realitného sektora

Barometer úverovania nehnuteľností 2016

Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku minulý rok pohybovala na úrovni 13 - 20 miliónov eur. Pre slovenské banky je zo sektoru nehnuteľností najatraktívnejší rezidenčný segment, teda segment bývania. Percento úverov, ktoré sú plne splácané, sa od minulého roka nezmenilo a ostáva na úrovni 73%. Tieto zistenia priniesol nový prieskum KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2016.

1000

Investície do realitných projektov v 23 krajinách Európy dosiahli v prvom polroku 2016 celkovo výšku 107,5 miliardy eur. Znamená to medziročný pokles o 30 %. Pokles zaznamenali aj najväčšie trhy v Európe ako Veľká Británia a Nemecko. 

Na Slovensku bol podľa údajov bánk celkový objem investícií do nehnuteľností v prvom polroku tohto roka 310 miliónov eur. Slovenskí odborníci predpokladajú, že rok 2016 bude v tomto ohľade pravdepodobne úspešnejší ako rok minulý.

Trh s realitnými projektami v regióne strednej a východnej Európy má podľa analýzy KPMG výrazný rastový potenciál. „Objem investícií v našom regióne narástol za prvý polrok 2016 o 50%,” povedal Andrea Sartori, regionálny líder KPMG pre odvetvie nehnuteľností. Najviac transakcií sa uskutočnilo v Poľsku, najviac narástol ruský realitný trh, až o 46 %, a to aj napriek pretrvávajúcim ekonomickým sankciám. 

Podľa analýzy KPMG banky na Slovensku v predchádzajúcich 12 -18 mesiacoch preferovali financovanie projektov, ktoré už generujú príjem. Vyjadrilo sa tak 70 % respondentov, čo je o pätinu viac ako minulý rok. Naznačuje to, že banky sú pri nových projektoch skôr opatrné a neženú sa do zbytočného rizika. Napriek tomu si až 83 % opýtaných zástupcov slovenských bánk myslí, že ich portfólio nehnuteľností bude v najbližšej budúcnosti rásť. 

Kým minulý rok banky na Slovensku dávali prednosť financovaniu projektov v segmente logistiky a kancelárskych priestorov, tento rok hrajú prím rezidenčné projekty. Až s odstupom nasleduje segment logistiky a priemyselných projektov. Respondenti prieskumu KPMG zdôraznili, že sú ochotní financovať najmä projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami. Významným kritériom je tiež povesť a referencie developera alebo prevádzkovateľa projektu. 

„Preferencie bánk na Slovensku sa od minulého roka zmenili. Do popredia sa dostalo financovanie developerských projektov v oblasti rezidenčného bývania a dopyt po nich je značný. Môžeme konštatovať, že k tomu prispeli aj výhodné podmienky úverov, a to hlavne nízke úrokové sadzby na trhu,“ uviedol Rastislav Nemec, Riaditeľ na Oddelení manažérskeho poradenstva, KPMG na Slovensku.   

Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností na Slovensku sa pohybovala v rozmedzí 13 - 20 miliónov eur. To sa z veľkej miery zhoduje s predstavami bánk, pre ktoré je preferovaná výška úveru na úrovni 13 - 22 miliónov eur. Slovenskí respondenti sa zhodli, že najväčšou konkurenciou sú zahraničné komerčné banky, nasledované súkromnými kapitálovými fondami a dlhovými fondami.

Z výsledkov štúdie Barometer úverovania nehnuteľností 2016 ďalej vyplynulo, že najvyššie percento plne splácaných úverov zo skúmaných krajín má Veľká Británia, Švédsko a Turecko. V spomínaných krajinách tento ukazovateľ dosahuje zhodne 98 %. Zo susedných krajín sú na tom veľmi dobre Česká republika (95 % plne splácaných úverov, čo je však pokles o 3 % oproti roku 2015) a Rakúsko (92 % plne splácaných úverov).

„Na Slovensku sa tento ukazovateľ ustálil na úrovni 73 %. V porovnaní s ostatnými vyspelými ekonomikami v Európe viditeľne zaostávame a v celkovom hodnotení sme sa umiestnili na dvanástom mieste z 21 skúmaných krajín,“ konštatoval Rastislav Nemec. Žiadna zmena nenastala ani v postoji slovenských bánk k reštrukturalizácii nesplácaných úverov. Kladne sa rovnako ako v roku 2015 vyjadrilo 65% slovenských respondentov. 

 

O prieskume

Šiedme vydanie prieskumu Property Lending Barometer – Barometer úverovania nehnuteľností prináša čitateľom komplexné posúdenie finančných vyhliadok pre tých, ktorí chcú investovať do európskych realitných trhoch. V roku 2016 sa ho zúčastnilo takmer 100 bánk z 21 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch máj - júl 2016.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager                        
+421 915 758 925        
bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť

KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami