close
Share with your friends

Slovenský startup ekosystém môže očakávať investície vo výške 30 mil. Eur

Slovenský startup ekosystém

Napriek tomu, že väčšina slovenských startup projektov je v počiatočných štádiách svojho vývoja, investori sú viac ako aktívni. Osem z desiatich v minulom roku zvýšilo počet svojich investícií a nadchádzajúci rok má priniesť do startup ekosystému ďalšie desiatky miliónov Eur. Pre startupy je získanie externého financovanie zatiaľ na druhej kolaji, sústredia sa na rast predaja. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania prieskumu KPMG na Slovensku – Startup Survey 2016.

Súvisiaci obsah

Slovenský startup ekosystém môže očakávať investície vo výške 30 mil. Eur

Podľa prieskumu KPMG generuje obrat 55% slovenských startupov. Viac ako tri štvrtiny projektov majú okrem zakladateľa aspoň jedného zamestnanca a priemerná veľkosť tímu je päť členov. Za minulý rok zvýšilo počet zamestnancov 56%  opýtaných a v horizonte nasledujúcich 12 mesiacov plánuje zvyšovať počet  zamestnancov až 90% slovenských startupov.

Zo zistení vyplýva, že vo viac ako dvoch tretinách prípadov sú slovenské
startupy v štádiu beta alebo v štádiu tvorby prvých obratov (early revenue
stage). Tri štvrtiny investorov sa však pre KPMG vyjadrili, že im to vyhovuje a
sú ochotní investovať aj do projektov v tomto štádiu.

Podľa výsledkov Startup Survey 2016 zvýšilo minulý rok počet svojich investícií do startupov 77% investorov. Štyria z desiatich respondentov z radov investorov sa zároveň vyjadrili, že do slovenských startupov už investovali viac ako 1 milión Eur. Podľa analýzy KPMG je pravdepodobné, že v najbližších 12 mesiacoch bude v ekosystéme preinvestovaných ďalších 30 miliónov Eur. Investori v prípade zvažovania investície do startupu hodnotia prioritne kvalitu tímu, nasledujú vlastnosti produktu/služby a obchodný potenciál.

Napriek pozitívnemu prístupu investorov sa podarilo získať externé financovanie iba necelej polovici slovenských startup projektov. Oproti roku 2014 je to mierny nárast o 5%. Zvýšiť externé financovanie v nasledujúcich 12 mesiacoch však plánuje 87% respondentov zastupujúcich startupy. Za prioritu to však považujú necelé dve tretiny opýtaných. Celkovo hlavnými prioritami pre startupy na nasledujúci rok sú rast predaja (na prvom mieste pre 84% respondentov) a vývoj produktu (75%).

Zvýšenú podporu startup ekosystému v najnovšom prieskume KPMG vykázali nielen investori, ale aj organizácie verejnej správy. Veľké firmy, tzv. korporácie však nekopírujú súčasný trend a v startup ekosystéme sa ich angažuje iba približne jedna tretina. Ako hlavný dôvod nezáujmu o spoluprácu uvádzajú, že to nie je priorita pre ich podnikanie. Korporácie startupom najčastejšie poskytujú podporu vo forme mentoringu (75% opýtaných). Najzaujímavejšie súprojekty pôsobiace v oblastiach Fintech, Business Services a Enterprise Software. 

O prieskume
Zber údajov k Startup Survey 2016 sa uskutočnil na jeseň roku 2015. Respondenti prieskumu reprezentujú jednu z piatich kategórií: zástupcovia startupov, investorov, korporácií, inštitúcií verejnej správy a tzv. startup spaces. Číselné zistenia sú v prieskume doplnené o krátke diskusie s
predstaviteľmi ekosystému, ktorí majú výrazný vplyv na jeho smerovanie. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager  
+421 915 758 925 
dubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.
 
Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku