close
Share with your friends

Osobné obohatenie je lákadlom, motivuje 60 % podvodníkov

Osobné obohatenie je lákadlom

Podvodníci pracujúci v kanceláriách, tzv. biele goliere sú v dvoch tretinách vyšetrovaných prípadov zamestnancami poškodenej firmy. Väčšinou nepracujú samostatne, až 62 % z nich má spolupáchateľov. Viac ako štvrtina podvodov pritom spôsobila firmám škody za minimálne milión dolárov. Podvody pritom zväčša nie sú jednorazovým zlyhaním. Až 66 % pretrváva od jedného do piatich rokov. Tieto zistenia priniesla nová štúdia KPMG - Profil páchateľa podvodov.

Súvisiaci obsah

Osobné obohatenie je lákadlom, motivuje 60 % podvodníkov

Výsledky prieskumu odhalili, že na päť podvodníkov mužského pohlavia pripadá jedna žena.  Typický predstaviteľ podvodníka je vo veku od 36 do 55 rokov. Hrozba prichádza väčšinou zvnútra spoločnosti. Až 65 % páchateľov v prešetrovaných prípadoch bolo zamestnaných v poškodenej firme. V 21 % prípadov ide o bývalého zamestnanca. 

Štúdia KPMG odhaľuje, že 35 % podvodníkov dokonca bolo na riadiacom, či vedúcom poste. Prieskum ukázal, že až 44 % previnilcov malo postavenie neobmedzenej autority, pričom títo ľudia mohli prekonať kontrolné mechanizmy spoločnosti. Najčastejšou formou podvodu je sprenevera majetku (47 %), druhým najčastejším previnením sú machinácie s finančnými výkazmi (22 %).

Hlavnou motiváciou pre uskutočnenie podvodov bolo pre 60 % podvodníkov osobné obohatenie. Druhým najčastejším faktorom (36 %) bola chamtivosť. Až 27 % páchateľov sa pre nekalú činnosť rozhodlo jednoducho preto, že mali príležitosť. 

Je pravdepodobné, že podvodník nekoná osamotene. Štúdia KPMG ukázala, že až 62 % podvodníkov spolupracovalo s inými ľuďmi. V štúdii z roku 2013 to bolo až 70 %.  Pre 61 % prípadov platilo, že ich súčasťou bol niekto z externého prostredia. 

Takmer štvrtina podvodníkov (24 %) sa spolieha na technológie. Prieskum KPMG však odhalil, že iba 3 % firiem používa proaktívne nástroje analýzy dát, ktoré sú zamerané proti podvodným praktikám.

Je pritom zaujímavé, že najmenší podiel podvodov súvisiacich s technológiami sa objavuje v Európe, kde dosahuje 18 %. Lídrom je región Oceánie (30 %), nasleduje Severná Amerika (29 %), ďalší v poradí je región Afrika a Blízky východ (28 %). Technologické podvody sú doménou skôr relatívne mladších ľudí. Až 60 % podvodníkov, ktorí využívali technológie, sú vo veku od 26 do 45 rokov.

Prieskum spoločnosti KPMG ukázal, že za odhalením až 44 % podvodov stojí tip, sťažnosť, prípadne podnet prostredníctvom zriadenej linky. Ďalších 22 % prípadov odhalilo vyšetrovanie zo strany manažmentu. 

Podvody väčšinou nie sú jednorázovou záležitosťou, pretože až 66 % takýchto nekalých činností trvá jeden až päť rokov. V prieskume z roku 2013 to bolo 72 %. Vo viac ako štvrtine prípadov (27 %) poškodenú spoločnosť stojí podvodné konanie 1 mil. USD, prípadne viac. V porovnaní s rokom 2013 sa tento údaj v podstate nezmenil. 

K odhaleniu nelegálnych praktík, v ktorých zohrávajú úlohu technológie, výraznou mierou prispieva náhoda. Až 24 % takýchto podvodov sa podarilo objaviť náhodne. Iný druh machinácií sa podarilo náhodou odhaliť v 11 % prípadov.  

 

O prieskume

Prieskum „Profil páchateľa podvodov“ uvádza detailné charakteristiky páchateľov podvodov, ktoré boli zistené na základe preskúmania 750 podvodov vyšetrovaných členskými firmami KPMG v 78 krajinách sveta. Údaje pochádzajú z Európy, Blízkeho východu a Afriky, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a oblasti Ázie a Tichomoria. Tieto údaje spoločnosť KPMG zozbierala v období od marca 2013 do augusta 2015. Prieskum je zameraný na zamestnancov pracujúcich v kancelárii, tzv. "biele goliere". Do štúdie boli zaradené informácie z vyšetrovaní, kde bola k dispozícii dokumentácia o trestnej činnosti a  známy páchateľ. Prieskum obsahuje postrehy a názory vedúcich vyšetrovateľov z radov KPMG zo 81 krajín sveta. Správa nadväzuje na obdobnú štúdiu z roku 2013.

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová

Marketing and Communication Manager                       
+421 915 758 925        
bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti
auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku