close
Share with your friends

Región strednej a východnej Európy pritiahol najviac investorov od roku 2008

Analýza Cross-Border Deals Tracker

Najčastejším objektom akvizičného záujmu firiem z rozvinutých trhov za posledných 10 rokov bol región strednej a východnej Európy. Od roku 2005 sa takýchto transakcií uskutočnilo viac ako 2330. O spoločnosti z nášho regiónu sa zaujímajú najmä firmy z Nemecka, USA a Ruska. Tieto zistenia priniesla najnovšia analýza KPMG - Cross-Border Deals Tracker.

Súvisiaci obsah

Región strednej a východnej Európy pritiahol najviac investorov od roku 2008

Podľa zistení KPMG bol objem investícií firiem z rozvinutých ekonomík do spoločností z rozvíjajúcich 2  sa trhov celosvetovo najnižší za posledných 10 rokov. Región strednej a východnej Európy (SVE) však zaznamenal v minulom roku opačný trend. Podľa údajov Thomson Reuters sa v roku 2015 zrealizovalo takmer 200 transakcií strategickými investormi z rozvinutých trhov, ktorí zainvestovali do spoločnosti z nášho regiónu. Je to najvyšší počet od roku 2008.

V druhej polovici roka 2015 bol zaznamenaný tiež nárast transakcií medzi firmami z rozvíjajúcich sa trhov. Najagilnejší boli investori z Číny, ktorí zvýšili aktivitu až o 78%, nasledovaní regiónom SVE s nárastom o 50%. Podľa analýzy Cross-Border Deals Tracker je región SVE z pohľadu rozvíjajúcich sa trhov najzaujímavejší pre spoločnosti z Ruskej federácie. Tie od roku 2005 kúpili v našom regióne viac ako 230 firiem. S veľkým odstupom nasleduje India s tridsiatimi investíciami. 

“V posledných rokoch firmy z rozvíjajúcich sa ekonomík dozrievali a momentálne sú pripravené ísť do čoraz väčších a komplexnejších transakcií,“ skonštatoval Leif Zerz, globálny šéf KPMG pre oblasť transakčného poradenstva. 

Pre firmy z nášho regiónu sú na akvizície najzaujímavejšie spoločnosti pôvodom z Ruska a Spoločenstva nezávislých štátov. Od roku 2005 firmy zo strednej a východnej Európy zainvestovali do takmer 100 ruských firiem. 

„Z dôvodu lacných úverových zdrojov i dostatku kapitálu, ktorý majú strategickí aj finanční investori momentálne k dispozícii, keďže sadzby EURIBOR 3 sa pohybujú na nízkej úrovni, očakávame aj na Slovensku pokračovanie vysokej aktivity v oblasti fúzií a akvizícií,“ povedal Stanislav Šumský, Partner zodpovedný za transakčné poradenstvo, KPMG na Slovensku. 

O štúdii

Analýza Cross-Border Deals Tracker vychádza od roku 2003, momentálne každých 6 mesiacov. Obsahuje pohľad na trendy a tok transakcií medzi 15 rozvinutými a 13 rozvíjajúcimi sa trhmi. Všetky vstupné dáta pochádzajú z Thomson Reuters SDC a sú analyzované tímom analytikov KPMG International. Zahrnuté sú všetky transakcie, kde kupujúci preberie kontrolu nad minimálne 5% kupovanej spoločnosti. Naopak vylúčené sú všetky transakcie, ktoré sa udiali s podporou vlády, private equity firiem alebo iných finančných inštitúcií.

 

1 Rozvinuté ekonomiky podľa analýzy KPMG sú: Veľká Británia, USA, Kanada, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Austrália, Singapur, Hong Kong, Japonsko, Európa (ostatné krajiny), skupina „offshore“ krajín, teda krajín s daňovo preferenčným režimom a Oceánia.

2 Rozvíjajúce sa trhy sú podľa analýzy KPMG: Brazília, Rusko, India, Čína, región strednej a východnej Európy, Spoločenstvo nezávislých štátov, ASEAN – združenie národov juhovýchodnej Ázie, región juhovýchodnej Ázie, Juhoafrická republika, stredný východ a severná Afrika, subsaharská Afrika, región južnej Ameriky (okrem Brazílie) a stredná Amerika a Karibik. 

3 Euribor® je sadzba, za ktorú sú euro termínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:  

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. 

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku