close
Share with your friends

Investície do fintech spoločností prevýšili 20 miliárd dolárov

Štúdia Fintech 100

Financovanie technologických firiem zameraných na finančný sektor (fintech) narástlo globálne za posledné tri roky šesťnásobne. Odhaduje sa, že tieto firmy v roku 2015 získali kapitál vo výške 20 miliárd USD, čo je nárast o 66% oproti roku 2014. Tieto zistenia priniesla štúdia Fintech 100, ktorú pripravili KPMG a H2 Ventures. Rebríček inovatívnych firiem vo finančníctve za minulý rok vedie spoločnosť ZhongAn z Číny, zo segmentov najviac rezonujú riešenia pre platby.

Súvisiaci obsah

KPMG a H2 Ventures, spoločnosť, ktorá sa zaoberá investíciami do fintech spoločností, zostavili na základe piatich faktorov rebríček top 50 etablovaných firiem a top 50 „vychádzajúcich hviezd“, t.j. firiem, ktoré prišli s nápadmi, ktoré majú potenciál zmeniť celé odvetvie finančných služieb. 

Vo Fintech100 za rok 2015 je 40 firiem zo Severnej a Južnej Ameriky, 20 firiem z regiónu Európa, Stredný Východ a Afrika, 18 firiem z Veľkej Británie a 22 spoločností z ázijsko-pacifického regiónu, z toho 10 z Austrálie a Nového Zélandu. Na vzostupe sú najmä čínske fintech firmy. Spoločnosť ZhongAn so základňou v Šanghaji obsadila prvé a Qufenqi štvrté miesto v zozname top 50 etablovaných firiem sveta. Minulý rok reprezentovala túto svetovú veľmoc v rebríčku iba jedna firma, tento rok ich je sedem. Je to odrazom zvýšeného objemu rizikového kapitálu, a tiež záujmu o čínsky fintech sektor. 

Región strednej a východnej Európy (SVE) má vo Fintech100 iba jediného zástupcu. Je ním poľská spoločnosť Valuto, ktorá ponúka služby v oblasti zahraničných platieb a výmenných kurzov pre malé a stredné podniky.

„Fintech je jedným z najinovatívnejších a najrýchlejšie rastúcich sektorov aj v krajinách SVE. Je len otázkou času a samozrejme investovaného kapitálu, kedy sa v rebríčku Fintech 100 presadí viac firiem z nášho regiónu, vrátane niektorých potenciálnych zo Slovenska,“konštatuje Rastislav Nemec, Riaditeľ oddelenia manažérskeho poradenstva, KPMG na Slovensku.

Podľa Fintech 100 možno najviac zmien očakávať v segmente platieb. Firmy, ktoré sa zaoberajú riešeniami pre platby, zastupujú až 25% všetkých spoločností v rebríčku. Vzostup zaznamenal tiež segment poisťovníctva. Minulý rok nemal žiadne zastúpenie, v roku 2015 figuruje v top 100 sedem firiem z tohto odvetvia. Navyše prvé dve priečky celkovo patria práve spoločnostiam so zameraním na inovácie v poisťovníctve.

 Ian Pollari, globálny líder KPMG pre oblasť fintech, konštatuje: “Práve firmy z rebríčku Fintech 100 dnes posúvajú hranice nových produktov, služieb, technológií a obchodných modelov v oblasti finančných služieb. Spoločnosti z odvetvia, ktoré ignorujú tieto inovácie, tak robia na vlastné riziko."

O štúdii

Rebríček Fintech100 bol zostavený po rozsiahlom celosvetovom výskume a analýze založenej na údajoch týkajúcich sa piatich faktorov: celkový získaný kapitál, rýchlosť získavania kapitálu, geografická a sektorová rozmanitosť, trakcia u spotrebiteľov a na cieľovom trhu a X-faktor (úroveň produktu, inovácia služby a biznis modelu). Detaily o jednotlivých firmách a  kompletnú štúdiu si môžete stiahnuť na www.fintechinnovators.com.

Top 10 firiem podľa rebríčka Fintech 100 za rok 2015  

  1. ZhongAn (Čína)
  2. Oscar (USA)
  3. Wealthfront (USA)
  4. Qufenqi (Čína)
  5. Funding Circle (Veľká Británia)
  6. Kreditech (Nemecko)
  7. Avant (USA)
  8. Atom Bank (Veľká Británia)
  9. Klarna (Švédsko)
  10. OurCrowd (Izrael) 

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. 

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku