close
Share with your friends

Počet transakcií v energetike má stúpnuť o štvrtinu

Počet transakcií v energetike má stúpnuť o štvrtinu

Podľa aktuálnej štúdie KPMG - Global M&A Predictor preukážu najväčšie svetové firmy v najbližších dvanástich mesiacoch zvýšený apetít po fúziách a akvizíciách. Autori štúdie predpokladajú, že najaktívnejšie budú firmy v Európe, konkrétne v sektore energetiky. Najviac zdrojov realizovať transakcie budú mať firmy v odvetví technológií. Trhom na Slovensku aj v Európe hýbe najmä dostupné bankové financovanie.

Súvisiaci obsah

Záujem realizovať transakcie sa vyhodnocuje nárastom alebo poklesom projektovaného ukazovateľa P/E (price/ earnings).  Veľké podniky vo svete vykázali ku koncu roka 2015 projektované P/E o 4% vyššie ako pred 12 mesiacmi. Zmena v pomere čistého dlhu a EBITDA  zase indikuje finančnú kapacitu realizovať budúce akvizície. Tento ukazovateľ sa oproti minuloročnému prieskumu zvýšil o 13%.Tieto pozitívne predpovede prichádzajú napriek predpokladanému globálnemu poklesu čistých ziskov firiem o 7%. Očakáva sa, že Európa bude vykazovať v oblasti transakcií jednu z najlepších výkonností. Záujem realizovať budúce akvizície v Európe sa zvýšil oproti roku 2015 o 10%, čo je viac než dvojnásobok celosvetového priemeru. Zároveň sa na starom kontinente očakáva nárast finančnej kapacity na transakcie o 12%.

Podľa autorov KPMG Global M&A Predictor je energetika priemyslom, v ktorom sa celosvetovo očakáva najvyšší nárast záujmu realizovať nové transakcie –  až o 23%. Odvetvie technológií si po minulom výbornom roku aj naďalej drží neohrozenú pozíciu v náraste kapacity uzatvárať nové obchody. Firmy v tomto odvetví pokračujú v zvyšovaní svojich hotovostných rezerv, čo má za následok očakávané zvýšenie kapacity v priebehu tohto roka až o 90%.

Na Slovensku v roku 2015 rezonovali najmä odpredaje podielov v Slovenských elektrárňach, Slovak Telekom a Sberbank Slovensko. Dôvodom bola najmä reorganizácia a koncentrácia materských spoločností na domáce trhy. Zo zaujímavých transakcií, kde svoju finančnú kapacitu využila firma so slovenskými vlastníkmi, sa zrealizovala napríklad akvizícia britskej spoločnosti DESlock+, podnikajúcej v oblasti šifrovania, firmou ESET. Podľa Thomson Reuters sa aj v roku 2015 stala najväčším finančným poradcom v strednej a východnej Európe spoločnosť KPMG. Vedúcu priečku v regióne si táto poradenská firma udržiava už viac ako päť rokov.

„Na Slovensku aj globálne bol minulý rok v znamení dostupného bankového financovania, keďže sadzby EURIBOR   sa pohybujú na nízkej úrovni. Firmy majú preto väčšiu ochotu financovať svoj organický rast alebo potenciálne akvizície práve touto formou. Z dôvodu lacných úverových zdrojov i dostatku kapitálu, ktorý majú strategickí aj finanční investori k dispozícii, očakávame aj na Slovensku pokračovanie vysokej M&A aktivity z minulých rokov,“ povedal Stanislav Šumský, Partner zodpovedný za transakčné poradenstvo, KPMG na Slovensku.

Štatistiky ku koncu roka 2015 ukázali, že celosvetová hodnota ohlásených transakcií vzrástla o 31%, čo predstavuje nárast z 2 828 mld. USD na 3 709 mld. USD. To sa však výrazne líši od celkovej hodnoty všetkých celosvetovo ukončených transakcií, ktorá poklesla v roku 2015 o 40% z 2 513,5 mld. USD na 1 510,3 mld. USD.

O analýze Global M&A Predictor

Analýza bola prvý krát vykonaná v roku 2007 a odvtedy slúži ako nástroj, ktorý umožňuje klientom predpovedať svetové trendy pri fúziách a akvizíciách. Predictor sa zaoberá apetítom a kapacitou na M&A transakcie, zaznamenáva a monitoruje dôležité násobky v 12 mesačných obdobiach. Rast alebo pokles projektovaného násobku P/E  je dobrým indikátorom trhovej dôvery, kým pomer čistého dlhu voči EBITDA pomáha zmerať podnikovú kapacitu financovania budúcich akvizícií. Hodnoty P/E testujú „papierovú kapacitu“, t.j. relatívnu schopnosť firiem, sektorov a regiónov uskutočňovať transakcie len na základe hodnoty ich akcií. Štúdia dvakrát ročne analyzuje údaje 1 000 najväčších spoločností na svete podľa ich trhovej kapitalizácie. Všetky zdrojové dáta sú pre účely vypracovania analýzy získavané z Capital IQ. Nástroj sa používa kvôli jeho transparentnosti, rýchlej dostupnosti údajov a pre jeho všeobecnú akceptovateľnosť v investorskom prostredí.

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku