close
Share with your friends

Prieskum: V investíciách a obchode sme na tom dobre, zaostávame v infraštruktúre

V investíciách a obchode sme na tom dobre

Spoločnosť KPMG vydala minulý týždeň novú štúdiu s názvom Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2015. Cieľom je posúdiť dlhodobé vyhliadky ekonomickej výkonnosti jednotlivých krajín. Slovensko v konkurencii 181 krajín sveta skončilo na 40.mieste. Za našu najsilnejšiu stránku (8,7 bodu z 10) považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, ktorá zohľadňuje ukazovatele ako výkonnosť v zahraničnom obchode a prílev priamych zahraničných investícií.

Súvisiaci obsah

V investíciách a obchode sme na tom dobre

Naopak podpriemerne (4,7 z 10) sme bodovali v oblasti infraštruktúry a pomerne slabo (5,3 z 10) v kategórii sila verejných inštitúcií. Z našich susedov je Rakúsko na 19. priečke, Českej republike patrí 26-ta pozícia, Poľsko sa umiestnilo 43. a Maďarsko 48. 

„Slovensko v tomto rebríčku obstálo celkom dobre. Zaujímavé je porovnanie Slovenska s Rakúskom, kde sme v troch z piatich hodnotených oblastí dopadli lepšie ako naši západní susedia. V kvalite infraštruktúry a v sile verejných inštitúcií je však rozdiel medzi krajinami priveľký, čo malo významný dopad na celkové umiestnenie. Rakúsko nám v týchto oblastiach môže byť do ďalších rokov inšpiráciou“, skonštatoval Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Index berie do úvahy 21 oblastí, ktoré môžu mať významný vplyv na budúci hospodársky rast a bohatstvo krajiny. Z prieskumu KPMG vyplynulo, že z piatich hodnotených pilierov má najväčší vplyv na produktivitu krajiny práve sila verejných inštitúcií. Obzvlášť dôležitá je účinnosť vlády. Niet preto divu, že krajiny, ktoré sa umiestnili v tejto kategórii v najlepšej desiatke, sú tiež medzi top krajinami v rebríčku celkovo.V roku 2015 sa v prvej päťke konečného hodnotenia umiestnili Luxembursko, Holandsko, Švajčiarsko, Singapur a Nový Zéland. V prvej desiatke je až sedem európskych krajín. Hoci krajiny západnej Európy dominujú indexu od jeho vzniku, výkonnosť jednotlivých ekonomík v regióne sa líši. Zatiaľ čo štáty ako Španielsko a Taliansko vykázali za posledných desať rokov len minimálne zlepšenie, krajiny ako Írsko výrazne ťažia z pokroku v technologickej pripravenosti a vysokého nárastu priamych zahraničných investícií.

Yael Selfin, vedúci makroekonóm KPMG a autor štúdie uzatvára: „Je mnoho faktorov, ktoré pravdepodobne ovplyvnia produktivitu v jednotlivých štátoch. Výkonná moc a politici by však mali zaistiť také investície, ktoré maximalizujú ekonomický rastový potenciál svojej krajiny."

Yael Selfin, vedúci makroekonóm KPMG a autor štúdie uzatvára: „Je mnoho faktorov, ktoré pravdepodobne ovplyvnia produktivitu v jednotlivých štátoch. Výkonná moc a politici by však mali zaistiť také investície, ktoré maximalizujú ekonomický rastový potenciál svojej krajiny."

O štúdii

Štúdia Premenné pre udržateľný rast (Variables for sustained growth- VSG) - Index bola vypracovaná v roku 2013 členmi makroekonomického tímu KPMG v spolupráci s externými poradcami. Pokrýva 181 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť pomocou rôznych hnacích síl produktivity. VSG Index je rozdelený do piatich pilierov, aby sa zachytil vývoj potenciálu v hlavných oblastiach, ktoré ovplyvňujú produktivitu krajiny. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej.

Konkrétne sa posudzovala:

  1. Makroekonomická stabilita – vrátane miery vládneho deficitu a štátneho dlhu,  
  2. Otvorenosť ekonomiky - vrátane prílevu priamych zahraničných investícií (PZI) a výkonnosti zahraničného obchodu,
  3. Kvalita infraštruktúry - zahŕňa niekoľko oblastí od prepravy cez technológie až po finančný trh,
  4. Ľudský kapitál – berie do úvahy čísla okolo priemernej dĺžky života a vzdelávanie,
  5. Sila verejných inštitúcií - vrátane kvality regulácie, transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií, obchodné právo a nezávislosť súdnictva.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku