close
Share with your friends

Najinovatívnejšími automobilkami sú BMW a Toyota

Najinovatívnejšími automobilkami sú BMW a Toyota

Vedúcimi značkami na poli inovácií v automobilovom priemysle sú podľa prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey 2016 BMW a Toyota. Popredné miesto dosiahli najmä vďaka pokroku v oblasti elektromobility a autonómne riadených vozidiel. Na ďalších priečkach sa umiestnili Honda, Ford a Tesla.

Súvisiaci obsah

Najinovatívnejšími automobilkami sú BMW a Toyota

“Tieto výsledky nie sú žiadnym prekvapením. Špeciálne BMW sa so svojimi modelmi i8 and i3 profiluje ako silná značka v oblasti elektromobility. A Toyota si v súčasnosti buduje nový, inovatívny imidž s modelom Mirai, na ktorý mali zákazníci i médiá pozitívnu odozvu. Hoci plne elektrický model Tesla S/X vzbudil minulý rok veľa pozornosti, celkové množstvo plne elektrických vozidiel a ich denná použiteľnosť je stále vzdialená od potrieb dnešných zákazníkov," skonštatoval Dieter Becker, globálny šéf KPMG pre automobilový priemysel.

Podľa 58% opýtaných manažérov z odvetvia dosiahne najväčší trhový podiel v nasledujúcich piatich rokoch Toyota. Táto automobilka zaznamenala najväčší posun v hodnotení oproti minulému roku, kedy sa v tejto kategórii umiestnila na deviatom mieste. Len s minimálnym odstupom manažéri ohodnotili možnú prvú pozíciu pre BMW (57%) a Volkswagen (56%). Na štvrté miesto sa z vlaňajšieho prvého prepadol Hyundai, prvú päťku uzatvára Ford.

Viac ako tretina (35%) všetkých respondentov prieskumu KPMG očakáva, že lídrami inovácií v automobilovom priemysle budú nasledujúcich päť rokov tradiční výrobcovia áut. S 30% podporou nasledujú veľké IT spoločnosti. V tomto kontexte sa spomínajú najmä Apple a Google. Prekvapivým zistením je skutočnosť, že samotní tradiční výrobcovia áut očakávajú, že lídrami v prevratných technológiách v priemysle nebudú oni sami, ale dôverujú skôr spomínaným IT firmám. Za najperspektívnejšie trhy pre rast predaja automobilov opýtaní vyhodnotili Thajsko, Juhoafrickú republiku a Indonéziu.

Podľa výsledkov spomínanej štúdie budú zákazníci v blízkej budúcnosti vyžadovať optimálnu kombináciu komfortu, nákladov a personalizovaných služieb. Jedným zo spôsobov, ako môžu tradiční výrobcovia automobilov poskytnúť klientom pridanú hodnotu, je využiť obrovské množstvo dát, ktoré auto a jeho vodič produkujú. V prieskume KPMG však až 70% manažérov z odvetvia uviedlo, že dáta generované automobilmi ich firma momentálne vôbec nevyužíva alebo len začína využívať.

Najatraktívnejšou výhodou za poskytnutie vlastných dát je pre 82% respondentov z radov zákazníkov finančná odmena. Pre tri štvrtiny opýtaných je zas najväčším lákadlom systém zákazníckych stimulov. Výsledky štúdie ukázali, že napriek tomu, že nedostať nič výmenou za svoje dáta nie je pre zákazníkov zaujímavé, až 43% manažérov verí, že táto možnosť je prijateľná.

O prieskume

Global Automotive Executive Survey 2016 je už 17-tym vydaním tohto každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International. V tomto roku poskytlo svoje postrehy 800 manažérov z 38 krajín sveta. Respondenti zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, predajcov, poskytovateľov finančných služieb, poskytovateľov služieb mobility a prvýkrát tiež zástupcov informačno-komunikačných (IKT) firiem. Pohľad „z druhej strany“ poskytli odpovede viac ako 2.100 zákazníkov z celého sveta. Prieskum bol vykonaný on-line a prebiehal od júla do novembra 2015. Celá štúdia v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.kpmg.com/GAES2016.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku