close
Share with your friends

Aktivity spoločenskej zodpovednosti vykazuje u nás 48% firiem

Vykazovanie aktivít spoločenskej zodpovednosti

Vykazovanie aktivít spoločenskej zodpovednosti vo svete narastá len pomaly. V súčasnosti ho globálne vykonáva 73% firiem, čo je to nárast o 2% oproti roku 2013. Krajiny V4 s výnimkou Maďarska obsadili v tomto rebríčku spodné priečky. Slovensko sa umiestnilo na 38. mieste zo 45 krajín. Aktivity spoločenskej zodpovednosti (CSR) vykázalo len 48% našich najväčších firiem. Zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting.  

Súvisiaci obsah

Aktivity spoločenskej zodpovednosti vykazuje u nás 48% firiem

“Informácie o aktivitách, ktoré firma vykonáva v oblasti spoločenskej zodpovednosti, sú čoraz častejšie vnímané akcionármi ako relevantné pre pochopenie rizík a príležitostí danej spoločnosti. Ak chce byť firma o krok vpred, mala by sa zamerať na tú časť CSR, ktorá najviac ovplyvňuje jej obchodnú hodnotu, a podávať správy o pokroku v danej oblasti v ročnej účtovnej závierke,“ vysvetlil dôležitosť vykazovania CSR Wim Bartels, Globálny šéf KPMG pre udržateľný reporting.

Na prvých miestach celosvetovo sa v prieskume KPMG umiestnili Indonézia, Malajzia a Južná Afrika. V týchto krajinách vykazuje CSR aktivity zhodne 99% firiem. Odborníci sa ale domnievajú, že takéto vysoké percento je možné dosiahnuť iba s pomocou právnych nariadení od vlády alebo burzy.

V súčasnosti najaktívnejším regiónom je Ázia a Pacifik, kde CSR aktivity vykazuje v priemere 79% firiem. Nasleduje americký kontinent a až na treťom mieste je Európa. Prieskum KPMG ukázal pomerne veľké rozdiely medzi západoeurópskymi krajinami (CSR reportuje 79% zo 100 najväčších spoločností v daných krajinách) a východoeurópskymi (61%). Krajiny Višegrádskej štvorky (V4) potvrdzujú tieto zistenia. Slovensko obsadilo 38. miesto zo 45 skúmaných krajín, Česká republika 40. priečku, Poľsko sa umiestnilo 36-te. Svetlou výnimkou je Maďarsko, kde CSR aktivity vykazuje 84% firiem, čo našim južným susedom vynieslo v tomto prieskume 14. miesto na svete.

„Rozdiely medzi krajinami v Európe nebudú trvať dlho. Európska smernica o nefinančnom reportingu bola zavedená v decembri 2014 a členské štáty EÚ majú dva roky na to, aby splnili jej požiadavky. Očakávam, že v prieskume v roku 2017 bude CSR aktivity vykazovať viac európskych firiem ako kedykoľvek predtým, keďže smernica nadobudne platnosť," skonštatoval Jose Luis Blasco Vazquez, Partner v KPMG Španielsko.

Prieskum KPMG tiež priniesol zistenie, že deväť z pätnástich skúmaných sektorov má priemernú úroveň vykazovania CSR 75% a viac. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná v baníckom priemysle, energetike, technológiách, médiách a zábavnom priemysle, automobilovom priemysle, odvetví spracovania ropy a zemného plynu a potravinárstve. Zaostáva maloobchod, kde je priemerná úroveň vykazovania 58%. Zahrnúť CSR dáta do výročných finančných výkazov sa stáva globálnym trendom. Umožňuje to potenciálnym investorom ľahší prístup k nefinančným informáciám spoločnosti. V roku 2011 zaradilo informácie o CSR do finančných výkazov 20% firiem vo svete, v roku 2015 dosiahol tento ukazovateľ takmer trojnásobok - 56%. V prvej desiatke krajín s najvyššou mierou sprístupnenia CSR vo finančných správach sú však iba také, ktoré tento druh výkazov legislatívne vyžadujú.

O prieskume 

Prieskum KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting bol prvýkrát realizovaný v roku 1993. Tentorok je k dispozícii už jeho deviate vydanie. Prieskum uskutočnili odborníci členských spoločností KPMGnazáklade verejne dostupných informácií zverejnených spoločnosťami v správach o spoločenskej zodpovednosti, výročných finančných správach a na webových stránkach. Globálne trendy vo výkazníctve CSR sú založené na štúdii top 100 spoločností podľa tržieb v každej zo 45 skúmaných krajín. Viac informácií a celú štúdiu v anglickom jazyku môžete nájsť na webovej stránke.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku