close
Share with your friends

Zjednodušenie daňových povinností by privítalo 84% manažérov na Slovensku

KPMG - Pulse of Economy 2015

Viac ako polovica biznis lídrov v regióne verí, že ekonomická situácia sa v ďalšom roku výrazne alebo aspoň trochu zlepší. Na Slovensku zdieľa tento názor 54% manažérov. Napriek tomu firmy neplánujú rozširovať rady zamestnancov a platy budú rásť v menšom počte podnikov ako minulý rok. Vyplýva to z nového prieskumu KPMG - Pulse of Economy 2015.

Súvisiaci obsah

Pulse of economy 2015

Viac ako polovica (53%) respondentov KPMG v deviatich zúčastnených krajinách strednej a východnej Európy sa vyjadrila, že v otázke zvyšovania počtu zamestnancov neplánuje žiadne veľké zmeny. V porovnaní s prieskumom v roku 2014 však o 11% poklesol počet firiem, ktoré budú zvyšovať zamestnancom finančné ohodnotenie. Dnes s tým počíta 58% manažérov v regióne. Slovensko kopíruje európsky trend v oboch vyššie spomínaných ukazovateľoch.

Za najväčšiu bariéru rastu obratu považujú Slováci zvyšovanie daňového zaťaženia (50% respondentov), novely zákonov (42%) a nízky dopyt na domácom trhu (42%). 

Z výsledkov Pulse of Economy 2015 zároveň vyplynulo, že na Slovensku by 84% biznis lídrov uvítalo zjednodušenie daňových povinností a s tým súvisiacej administratívy. V porovnaní s ostatnými krajinami v regióne by naši manažéri výrazne ocenili, ak by sa vláda zaoberala znížením dane z príjmu právnických osôb. Túto požiadavku vyslovilo 53% slovenských účastníkov prieskumu. 

Slováci tiež dnes menej dôverujú euru. Kým v roku 2014 mu silnú pozíciu predpovedalo 48% slovenských respondentov, dnes 51% očakáva, že do roku 2020 bude naša mena bojovať s problémami a do Eurozóny nepribudnú žiadni noví členovia.

Z viac ako 700 respondentov prieskumu KPMG sa dve tretiny vyjadrili, že ich firmy plánujú nové investície v rokoch 2016-2018. V prípade slovenských firiem sa budúce investície najviac sústredia na domáci trh (45%), prípadne na susednú Českú republiku (32%).

Prieskum Pulse of Economy 2015 tiež poukázal na skutočnosť, že takmer tri štvrtiny manažérov v regióne považujú tieňovú ekonomiku za závažný problém. V Bosne a Hercegovine a Rumunsku je to až 98% opýtaných. Z jej foriem respondenti pokladajú za najpálčivejšie vyhýbanie sa daňovým povinnostiam utajovaním skutočných príjmov. Na Slovensku vníma tieňovú ekonomika za problematickú 74% opýtaných. Dve pätiny z nich považujú za najvypuklejšie podvody s DPH.

V otázke energetického portfólia si podpora jadrovej energetiky, rovnako ako minulý rok, zachovala vedúcu pozíciu v regióne. Najvýraznejšiu podporu má v Českej republike (83% opýtaných).  Nasleduje Slovensko s 58%-nou podporou, čo je pokles o 8% oproti roku 2014. 

O prieskume

Prieskum Pulse of Economy (Pulz hospodárstva) zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2015 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na smerovanie národných ekonomík, eura, zahraničných investícií, daňového prostredia a na odmeňovanie a personálnu politiku firiem. Online prieskumu sa zúčastnilo 731 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil druhýkrát. Podrobné výsledky spolu s infografikami nájdete na http://www.kpmgpulsesurvey.com/.  

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku