close
Share with your friends

Najmajetnejším klubom Európy je Manchester United

Najmajetnejším klubom Európy je Manchester United

FC Manchester United je klubom s najvyšším objemom dlhodobého majetku medzi všetkými futbalovými tímami v piatich najväčších ligách v Európe. Toto zistenie vyplynulo zo štúdie KPMG, ktorá analyzovala verejne dostupné finančné výkazy klubov za sezónu 2013/2014. Prvej pätke dominovali anglické kluby, konkurovať im dokázal iba španielsky Real Madrid.

Súvisiaci obsah

Najmajetnejším klubom Európy je Manchester United

Manchester United vykázal v minulom roku dlhodobý majetok vo výške viac ako 750 miliónov eur. Z toho nehnuteľnosti tvorili 291 miliónov, registrácie hráčov 255 miliónov a ďalší majetok 206 miliónov eur. Súčasťou dlhodobého majetku klubu je aj 526 miliónov eur vo forme goodwillu, ktorý z veľkej časti vznikol vďaka akvizícii spoločnosti Manchester United Limited v roku 2005. Súhrnne klub z Manchestru vykázal dlhodobý majetok v hodnote takmer 1,3 miliardy eur.

Druhé miesto v analýze KPMG obsadil FC Real Madrid, ktorý vykázal dlhodobý majetok vo výške 706 miliónov eur. Celkový majetok Realu by sa však mohol navýšiť, keď sa uskutoční plánovaná, 400-miliónová prestavba Štadiónu Santiaga Bernabeu.

Na tretej priečke sa umiestnil ďalší klub z Anglicka – FC Manchester City. Ten vykázal dlhodobý majetok vo výške približne 690 miliónov eur, čo je iba o 16 miliónov menej ako jeho konkurent z Madridu. Klub však urobil investíciu vo výške 270 miliónov eur do rozvoja Etihad Campusu, nového tréningového centra a mládežníckej akadémie, ktoré boli otvorené v decembri 2014. FC Manchester City by teda v ďalšom rebríčku mohol Real predstihnúť.  

Podľa analýzy KPMG majú ešte ďalšie tri anglické kluby dlhodobý majetok vo výške viac ako 400 miliónov EUR. Sú to Arsenal Londýn, Chelsea Londýn a Tottenham Hotspur. Pozícia klubov z Veľkej Británie nie je prekvapením. Anglické tímy totiž, na rozdiel od svojich náprotivkov vo veľkých európskych ligách, zväčša vlastnia svoje štadióny a tréningové ihriská. 

Najväčší dlhodobý majetok z talianskych klubov vykázal FC Juventus, a to vo výške 430 miliónov eur. Štadión Juventusu je vo vlastníctve klubu, bol otvorený v roku 2011 a vyžiadal si investíciu v hodnote 120 miliónov eur. Je zaujímavé, že podľa finančných výkazov za sezónu 2013/2014, deväť z dvadsiatich klubov talianskej Serie A nevykázalo vlastníctvo žiadneho typu nehnuteľnosti. 

S dlhodobým majetkom vo výške približne 400 miliónov eur je v tomto rebríčku Atlético de Madrid pred FC Barcelona (360 miliónov eur). Najmajetnejším nemeckým klubom je podľa KPMG FC Bayern Mníchov s majetkom vo výške 376 miliónov eur. Veľkú päťku európskych futbalových líg dopĺňa Francúzsko. Podľa dostupných údajov však nemá žiadny klub z francúzskej Ligue 1 dlhodobý majetok presahujúci 400 miliónov eur. 

Keďže súhrnná hodnota dlhodobého majetku klubu je zväčša ovplyvnená hodnotou registrácií hráčov a vlastníctvom nehnuteľností, pozícia tímov v tomto rebríčku sa každoročne mení, odzrkadľujúc nové, významné investície. Podľa investícií, ktoré sme mali možnosť zaznamenať, môžu v ďalšej analýze viaceré kluby atakovať hranicu 1 miliardu eur vo forme dlhodobého majetku. 

O analýze

Pre účely tejto analýzy bol hmotný majetok klubov rozdelený do troch hlavných kategórií:

  1. Registrácie hráčov: profesionálne futbalové kluby všeobecne v súvahe kapitalizujú náklady na obstaranie hráčskych registrácií z iného klubu pod dlhodobý nehmotný majetok. Kapitalizovaná suma sa potom odpisuje po dobu trvania zmluvy príslušného hráča s klubom. Hráči, ktorí prichádzajú z klubovej mládežníckej akadémie, by zvyčajne nemali byť zaznamenaní v účtovnej závierke, pretože klub na nich nevynaložil žiadne obstarávacie náklady;
  2. Nehnuteľnosti: pozemky a stavby (napr. štadión, školiace strediská a ústredie klubu); 
  3. Ostatné dlhodobé aktíva: skladajú sa z iných nehmotných aktív (napr. licencií, softvéru, značky), iných ako hráčskych registrácií, ostatného hmotného majetku (napr. budov a zariadení), iných ako nehnuteľností a finančných aktív (napr. investícií do dcérskych spoločností alebo dlhodobých finančných investícií).

Podobné analýzy a porovnania môžete nájsť na špecializovanom portáli KPMG https://www.footballbenchmark.com/

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví. 

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku