close
Share with your friends

Rodinná firma je záležitosť rodiny, vravia Slováci

Rodinná firma je záležitosť rodiny, vravia Slovác...

Rodinné podnikanie má na starom kontinente tradíciu. Podľa aktuálneho prieskumu je až 42% rodinných firiem v Európe na trhu viac ako 50 rokov. Na Slovensku tento druh podnikania ešte len dozrieva. Takmer polovica - 46% rodinných firiem u nás podniká na trhu menej ako 20 rokov. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov 4.vydania Barometra rodinných podnikov v Európe, ktorý zrealizovali KPMG a asociácia EFB.  

Súvisiaci obsah

European Family Business Barometer 2015

Podľa združenia EFB (Združenie európskych rodinných podnikov) vytvorili rodinné firmy v Európe viac ako 60 miliónov pracovných miest, pričom len v EÚ pôsobí viac ako 14 miliónov rodinných firiem. Rodinné podniky v Európe sa podľa výsledkov Barometra aktívne pripravujú na nástupníctvo a integrujú ďalšiu generáciu do manažérskych rolí. Takmer polovica opýtaných firiem v Európe už ďalšiu generáciu úspešne integrovala. Na Slovensku toto číslo dosahuje 34%. U nás rodinné firmy vlastnia v 75% predstavitelia prvej generácie podnikateľov. Naopak v Európe až 59% rodinných firiem vlastnia predstavitelia  druhej, tretej a štvrtej generácie podnikateľov. 

„Slovenské rodinné podniky svojím vekom kopírujú existenciu podnikania na Slovensku. Za niečo vyše 25 rokov od prechodu na trhové hospodárstvo sa udialo len málo generačných výmen a mnoho hláv rodín s nástupníctvom naďalej otáľa,“ uvádza Monika Krošláková z Ekonomickej univerzity v Bratislave, v spolupráci s ktorou realizovala spoločnosť KPMG prieskum na Slovensku.

Podľa prieskumu KPMG a EFB by väčšina (85%) rodinných firiem v Európe privítala nových členov vedenia mimo rodinných príslušníkov. Naopak viac ako tri štvrtiny (78%) Slovákov považuje za dôležité udržať kontrolu firmy v rukách rodiny.  Respondenti prieskumu na Slovensku i v Európe sa zhodli, že najväčšou pridanou hodnotou odborníkov mimo rodiny sú poznatky a odborné znalosti, ktoré prinášajú z externého prostredia.

Viac ako polovica slovenských rodinných podnikov neplánuje v najbližšom období žiadnu strategickú zmenu, ani investície, ani odpredaj firmy. Top prioritami Slovákov sú zvýšenie obratu (51% respondentov), zvýšenie ziskovosti (40%) a presun/export na nové trhy (32%). Za hlavné priority na najbližšie roky považujú rodinné podniky v Európe zvýšenie ziskovosti a zvýšenie obratu. Podľa výsledkov Barometra vníma na Slovensku pozitívne budúcnosť svojho podniku 70% respondentov. Až 60% opýtaných spoločností sa vyjadrila, že ich obrat sa v roku 2015 zvýšil. A takmer tretina manažérov rodinných podnikov na Slovensku uviedla, že tento rok zvýšili aj počet zamestnancov.

Napriek pozitívnym ekonomickým ukazovateľom potrebujú rodinné podniky reformy, ktoré by pomohli ich konkurencieschopnosti a zvýšeniu ziskovosti. Rodinné podniky na Slovensku trápia hlavne daňové sadzby (58% opýtaných), nemzdové náklady (38%) a administratívna záťaž (34%). Manažéri rodinných firiem v Európe by  uvítali najmä flexibilnejšie regulácie trhu práce (35% respondentov).

“Na Slovensku je rodinné podnikanie stále v začiatočnej fáze. I keď z výsledkov Barometra vyplýva, že Slovákom sa darí, podľa našich skúseností sú stále oblasti, kde by uvítali podporu zo strany štátnej a verejnej správy. Ide napríklad o zníženie daňových sadzieb alebo administratívnej záťaže,“ zhodnotil Rastislav Begán, Riaditeľ na oddelení auditu, KPMG na Slovensku.  

O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov 2015 sú založené na 1 400 odpovediach respondentov z rodinných firiem v 25 krajinách Európy vrátane Slovenska. Prieskum sa uskutočnil formou on-line dotazníka v období máj - júl 2015.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku