close
Share with your friends

Rodinným firmám sa darí. Aj na Slovensku.

Rodinným firmám sa darí. Aj na Slovensku.

Rodinné podniky v Európe si napriek zvýšenej konkurencii veria viac ako pred dvoma rokmi. Podľa 4.vydania Barometra rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a EFB má väčšina rodinných podnikov veľmi pozitívny výhľad do budúcnosti. Obavy pretrvávajú v oblasti zamestnanosti a boji o tie najlepšie talenty.

Súvisiaci obsah

European Family Business 2015

Rodinné podniky si naďalej držia silnú pozíciu v Európe. Len v EÚ pôsobí viac ako 14 miliónov rodinných firiem a tvoria tak dôležitú časť národných ekonomík. Podľa združenia EFB (European Family Business – Združenie európskych rodinných podnikov) vytvorili rodinné firmy viac ako 60 miliónov pracovných miest, teda v priemere 40 - 50% všetkých pracovných miest v súkromnom sektore.

Počet týchto podnikov, ktoré sú optimistické vo svojej prognóze do budúcnosti, dosiahol v priemere 75%. Je to nárast o 21% oproti prvému meraniu v decembri 2013. Optimizmom nešetria hlavne väčšie firmy, kde sa pozitívne k svojej budúcnosti vyjadrilo až 81% respondentov. Na Slovensku pozitívne vníma budúcnosť svojho podniku 70% respondentov.

Viac ako polovica (58%) respondentov v Európe sa zmienila, že ich obrat sa za posledný rok zvýšil. Naopak len 16% rodinných podnikov v Európe zaznamenalo zníženie obratu, čo je polovica z počtu zaznamenaného pred dvoma rokmi. Čo je veľmi povzbudzujúce, Slovensko kopíruje optimistický trend, keď 60% opýtaných spoločností uviedlo, že ich obrat sa zvýšil.

V oblasti zahraničných aktivít Slovensko mierne zaostáva za svojimi európskymi konkurentami. Z výsledkov prieskumu EFB a KPMG vyplýva, že 74% rodinných firiem v Európe má podnikateľské aktivity v zahraničí. Zo slovenských rodinných firiem podniká v inej krajine niečo málo cez polovicu (56%) opýtaných.

 “Rodinné podniky na Slovensku v mnohých ukazovateľoch kopírujú európsky trend. Avšak táto forma podnikania je u nás stále v začiatočnej fáze. I keď z výsledkov vyplýva, že Slovákom sa darí, podľa našich skúseností sú stále oblasti, ako napríklad export alebo zníženie administratívnej záťaže, kde by uvítali podporu zo strany štátnej a verejnej správy,“ povedal Rastislav Began, Riaditeľ na oddelení auditu, KPMG na Slovensku.  

Na vrchole zoznamu výziev pre rodinné podniky sa umiestnila obava zo zvýšenej konkurencie, ktorú spomenulo 37% opýtaných. Táto výzva kraľuje aj rebríčku na Slovensku, a to s rovnakým podielom 37%. Slovenských podnikateľov okrem konkurencie „strašia“ zvyšujúce sa daňové sadzby. Vyjadrilo sa tak viac ako 30% opýtaných.

Rodinné firmy sú si tiež dobre vedomé, že zamestnávať správnych ľudí so správnymi zručnosťami je kľúčom k úspechu. Tretina respondentov v Európe sa obáva, či uspejú v konkurenčnom boji a dokážu si udržať kvalifikovaných pracovníkov. Otázka talentov rezonuje na verejnosti najmä v poslednej dobe. V roku 2013, kedy sa prieskum uskutočnil prvýkrát, sa otázka získania a udržania si tých správnych ľudí neumiestnila ani v prvej pätke najväčších výziev.

O prieskume

Výsledky európskeho Barometra rodinných podnikov 2015 sú založené na 1 400 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 25 krajinách Európy vrátane Slovenska. Na Slovensku KPMG realizovalo prieskum v spolupráci s Ing. Monikou Krošlákovou, PhD. z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prieskum sa uskutočnil formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2015.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku