close
Share with your friends

Slovensko je tridsiata najlepšie pripravená krajina na zmeny

Slovensko je 30. najlepšie pripravená krajina na zmeny

Podľa najnovšej štúdie KPMG International - Change Readiness Index 2015 je Slovensko tridsiatou najlepšie pripravenou krajinou na zmeny na svete. Prvenstvo v rebríčku obhájil Singapur, prvej dvadsiatke dominujú krajiny severnej a západnej Európy. Poradie 127 skúmaných krajín je určené podľa ich schopnosti reagovať na zrýchľujúce sa zmeny vo svete. 

Súvisiaci obsah

Change Readiness Index (CRI) je unikátna štúdia, ktorú KPMG pripravilo v spolupráci s Oxford Economics. Do úvahy sú brané všetky ukazovatele od prírodných katastrof, cez nečakané ekonomické a politické zmeny až po dlhodobé trendy, ako je demografia a nové technológie. CRI bola v roku 2015 rozšírená na 127 krajín, v poslednom hodnotení z roku 2013 bolo v rebríčku zahrnutých 90 krajín.Pri posudzovaní spôsobilosti pripravenosti na zmenu meria CRI schopnosť danej krajiny v troch oblastiach: spôsobilosť na podnikanie (podnikateľské prostredie krajiny), spôsobilosť vlády (vrátane daňových, regulačných a bezpečnostných aspektov) a spôsobilosť občianskej spoločnosti - školstvo, zdravotníctvo, inklúzia rastu a prístup k technológiám. Slovensko sa v celkovom rebríčku umiestnilo na tridsiatom mieste zo 127 skúmaných krajín. Za naše najväčšie plusy autori štúdie považujú otvorenosť a diverzifikovanosť ekonomiky (index  0,81; resp. 0,79 z 1) a zdravie obyvateľstva (index 0,88). V kategórii spôsobilosť na podnikanie sa Slovensko umiestnilo na 33.mieste, v kategórii spôsobilosť vlády na 29.mieste a v oblasti spôsobilosti občianskej spoločnosti sme zhodne obsadili 29.miesto. 

Česká republika skončila v celkovom rebríčku na 28.mieste, Maďarsko na 29.mieste, Poľsko obsadilo 32. priečku. Z krajín, ktoré nám najviac konkurujú v oblasti prílevu zahraničných investícií, zaostali Bulharsko, ktoré skončilo na 47. mieste a Rumunsko na 79. priečke.

Zaujímavosťou je, že v CRI 2015 sa veľmi dobre umiestnili mnohé krajiny s nižšími príjmami.  Ukázali sa tu výhody účinnej politiky a investícií do kompenzácie nižšej úrovne bohatstva. Napríklad India zaznamenala jeden z najväčších posunov v rebríčku, poskočila oproti roku 2013 až o 17 miest, a to najmä vďaka zlepšenému podnikateľskému prostrediu.  

"CRI ukazuje, že pokiaľ ide o pripravenosť na zmenu, neexistujú žiadne jednoznačné pravidlá úspechu," povedal Timothy Stiles, Globálny predseda KPMG International pre medzinárodné rozvojové asistenčné služby. "Bohatstvo krajiny je faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje pripravenosť na zmeny, ale mnoho krajín kompenzuje menšie bohatstvo napríklad silnou správou verejných záležitostí, dotáciou sociálnej oblasti alebo práve ústretovým podnikateľským prostredím," uzavrel Stiles.

Prvá dvadsiatka krajín podľa CRI 2015:

 1. Singapur
 2. Švajčiarsko* 
 3. Hong Kong* 
 4. Nórsko
 5. Spojené Arabské Emiráty* 
 6. Nový Zéland 
 7. Katar 
 8. Dánsko* 
 9. Švédsko 
 10. Fínsko 
 11. Holandsko*
 12. Nemecko
 13. Veľká Británia
 14. Kanada
 15. Japonsko
 16. Austrália
 17. Rakúsko*
 18. Belgicko*
 19. Čile 
 20. USA  

*Krajina je hodnotená po prvýkrát

O prieskume

Štúdia Change Readiness Index (CRI)  skúma 127 krajín sveta, rozvinutých aj rozvojových, na základe ich schopnosti zvládať zmeny. CRI 2015 označuje schopnosť krajiny - jej vlády, súkromných a verejných podnikov, ľudí a širšej občianskej spoločnosti predvídať, pripraviť sa, riadiť a reagovať na širokú škálu zmien a zmierňovať ich potenciálne negatívne dopady. Od roku 2012 sa CRI stal kľúčovým nástrojom, ktorý poskytuje spoľahlivé, nezávislé a rozsahovo obsažné informácie na podporu práce vlád, inštitúcií občianskej spoločnosti, podnikov a medzinárodného rozvojového spoločenstva.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví. 

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku