close
Share with your friends

Až 86% generálnych riaditeľov má obavy o lojalitu klientov

86% generálnych riaditeľov má obavy o lojalitu klientov

Podľa nového prieskumu KPMG CEO Outlook 2015 sa generálni riaditelia vo svete stretávajú so stupňujúcim sa konkurenčným tlakom. Až 86% riaditeľov sa obáva vývoja lojality ich klientov; 74% nových firiem, ktoré vstupujú na trh; 72% si nie je istých, či udržia krok s novými technológiami a 68% robia starosti schopnosti konkurentov a obávajú sa o prevzatie svojho podnikania.

Súvisiaci obsah

Napriek tomu vidia top manažéri budúcnosť svojej firmy v horizonte troch rokov pozitívne. Až 70% generálnych riaditeľov v Európe, 68% v Ázii a Pacifiku a 19% v USA je viac presvedčených o raste svojej firmy ako v roku 2014. Takmer dve tretiny vrcholných predstaviteľov firiem zároveň vyjadrili dôveru v globálnu ekonomiku a až 78% top manažérov očakáva, že do polovice roku 2018 budú kontinuálne najímať nových ľudí.

„Posilňovanie lojality klientov a implementácia nových technológií sú dnes úzko prepojené oblasti. Firmy, ktoré to pochopili, dnes využívajú dáta na vytvorenie 360° profilu klienta, čím podporujú ďalší predaj a cross-selling vrátane biznis partnerstiev,“ uviedol Peter Borák, Partner oddelenia Manažérskeho poradenstva, KPMG na Slovensku.

Podľa CEO Outlook 2015 pokladajú riaditelia výhľadovo za dôležité vyvíjať nové stratégie rastu, silnejšie sa zamerať na klienta, geograficky expandovať, znížiť štruktúru nákladov, zvýšiť rýchlosť dodávky na trh a podporovať inovácie. V prieskume KPMG 44% generálnych riaditeľov naznačilo, že sú len ‘čiastočne spokojní’ s ich súčasným biznis modelom firmy. Takmer tretina  vedúcich manažérov sa vyjadrila, že ich firma sa v priebehu najbližších troch rokov bude musieť transformovať na výrazne iný biznis subjekt.

"Mnoho generálnych riaditeľov usilovne hľadá možnosti, ako transformovať firmu tak, aby zostala relevantná a posilnila svoju konkurenčnú pozíciu," povedal John Veihmeyer, Globálny predseda KPMG International.

Takmer polovica (47%) generálnych riaditeľov plánuje investovať významný kapitál najmä do expanzií mimo ich domovských krajín. Riaditelia v USA majú v hľadáčiku hlavne strednú Európu, nasledovanú Čínou a Južnou Amerikou. Naopak pre európskych manažérov je z hľadiska expanzie zaujímavé najmä USA.

Podľa takmer 1300 respondentov prieskumu KPMG vyhliadky a výkon spoločností najviac ovplyvňujú globálny hospodársky rast, tesne nasledovaný regulačným prostredím a novými prelomovými technológiami. Hlavným cieľom v priebehu nasledujúcich troch rokov je pre 94% generálnych riaditeľov v USA rast, zatiaľ čo 74% ich európskych kolegov sa zameria na prevádzkovú efektivitu.

O štúdii 

KPMG CEO Outlook 2015Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1,278 generálnych riaditeľov na 10 kľúčových trhoch (Austrália, Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Taliansko, Japonsko, Španielsko, Veľká Británia a USA), v deviatich hlavných odvetviach (automobilový priemysel, bankovníctvo, poisťovníctvo, investičný manažment, zdravotníctvo, priemyselná výroba, technológie, maloobchod/spotrebiteľské trhy a energetika). Štvrtina respondentov pochádza z firiem, ktoré dosiahli ročný obrat viac ako 10 miliárd USD a žiadna zo spoločností, ktorá sa zúčastnila prieskumu, nemala ročný obrat menej ako 500 miliónov USD. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. 

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku