close
Share with your friends

Kvôli nedokonalým technológiám je až 85% neplatičov mýta nepotrestaných

Toll Benchmarking Study 2015

Až 80% subjektov, ktoré majú v predmete činnosti výber cestného mýta vo svete, musí dodržiavať fixné sadzby stanovené príslušnými regulátormi trhu. Vyplýva to z unikátneho prieskumu KPMG Toll Benchmarking Study. Až 60% opýtaných by však uvítala zmenu smerom k viac trhovo orientovanému prístupu pre stanovenie mýtnych sadzieb.  

Súvisiaci obsah

Toll benchmarking study 2015

Mnoho operátorov sa preto v súčasnosti snaží optimalizovať výber mýta. Avšak iba 15% respondentov prieskumu KPMG je efektívnych pri identifikácii majiteľov vozidiel v prípade nezaplatenia mýta. Až 85% opýtaných priznalo, že súdne nežalujú neplatičov mýta a 81% uviedlo, že vyžadujú pomoc polície v prípade, že zastavujú na ceste vodiča, ktorý mýto neuhradil. 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že prevádzkovatelia čelia pri výbere mýta niekoľkým významným problémom. Takmer polovica (47%) respondentov poukázala na výzvy v oblasti legislatívy, 34% považuje za problém rastúce náklady na výber mýta. Tretina respondentov uviedla ako hlavnú výzvu limitované možnosti výnosov. 

„Náš prieskum ukázal, že operátori mýta investujú do výkonnejších informačných technológií práve s cieľom podpory rastu výnosov a efektívnejšieho riadenia ziskovosti.“ uviedol Rastislav Nemec, Riaditeľ oddelenia Manažérskeho poradenstva z KPMG Slovensko.

Zatiaľ čo náklady na výber mýta sú jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý ovplyvňuje prevádzkový zisk, viac ako polovica (58%) respondentov prieskumu KPMG sa vyjadrila, že nemá zdokumentovanú metodiku na dôsledné meranie nákladov.

Deväť z desiatich prevádzkovateľov v súčasnosti ponúka určitú formu elektronického výberu mýta. Takmer polovica (43%) používa tzv. otvorený výber mýta a 23% fakturačný mechanizmus na základe video systému. Takmer tri štvrtiny respondentov uviedli, že ich zariadenia stále ponúkajú možnosť platby v hotovosti alebo platbu v mýtnych automatoch.

Jedným zo spôsobov merania efektivity mýtnych operácií je sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na výber mýta na jednu transakciu. Priemerné náklady sú podľa prieskumu KPMG 0,43 USD za transakciu. Pri vozidlách so zabudovanou palubnou jednotkou sa priemerné náklady znížili na 0,29 USD za transakciu, pri hotovostných transakciách boli vykázané priemerné náklady 0,85 USD. Najvyššie náklady boli zaznamenané pri výbere mýta pomocou videa, konkrétne 0,97 USD. 

O prieskume

Zber dát k prieskumu KPMG Toll Benchmarking Study 2015 sa uskutočnil na konci roka 2014 prostredníctvom osobných rozhovorov s 43 rôznymi súkromnými spoločnosťami a verejnými orgánmi zapojenými do výberu cestného mýta po celom svete. O niečo viac ako polovica (51%) respondentov boli zástupcovia štátnej a verejnej správy, viac ako dve pätiny boli súkromné organizácie pôsobiace na základe koncesnej zmluvy.

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová

Markets, Marketing and Communication, Manager 

+421 915 758 925

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku