close
Share with your friends

Na Slovensku sa spotrebovalo 60 miliónov nelegálnych cigariet

Na Slovensku sa spotrebovalo 60mil nelegálnych cigariet

Podľa štúdie KPMG Sun Report 2014 bola každá desiata cigareta spotrebovaná v EÚ za minulý rok  nelegálna. Výpadky daňových príjmov členských štátov EÚ činia približne 11,5 miliardy EUR. Slovensko má najnižší podiel nelegálnych cigariet medzi skúmanými krajinami, iba 0,9%. Predstavuje to približne 60 miliónov spotrebovaných kusov.  

Súvisiaci obsah

Poradenská spoločnosť KPMG zverejnila štúdiu, ktorá analyzuje trh s nelegálnymi cigaretami v členských štátoch Európskej únie (EÚ), Nórsku a Švajčiarsku za rok 2014. Podľa výsledkov štúdie bola každá desiata cigareta spotrebovaná v EÚ v roku 2014 nelegálna. Celkový podiel nelegálnych cigariet na spotrebe v EÚ predstavuje 10,4 %. Nelegálne cigarety zahŕňajú  falzifikované cigarety známych značiek a pašované cigarety z iných krajín nelegálne uvedené na spotrebiteľský trh.

Štúdia KPMG odhalila, že najvyšší podiel nelegálnych cigariet v EÚ má Lotyšsko (29,3 %), Litva (28,3 %) a Grécko (20,6 %). Na opačnom konci rebríčka je Slovensko. Máme najnižší podiel nelegálnych cigariet spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Tento podiel v SR v roku 2014 predstavoval 0,9 %, čo je približne 60 miliónov kusov. Ak by sa tieto cigarety predali legálne, získané daňové príjmy by činili približne 7 miliónov EUR. 

V Českej republike predstavuje spotreba nelegálnych cigariet 3,1%, v Rakúsku 2,3% a v Maďarsku 8,8%. Jediná krajina zo skúmaných susedných štátov, kde podiel nelegálnych cigariet prekračuje priemer EÚ je Poľsko, kde tento podiel dosahuje 15,1%. 

V tejto infografike nájdete nielen ďalšie zaujímavé fakty o nelegálnom obchode s cigaretami v EÚ a na Slovensku, ale aj porovnanie minimálnej spotrebnej dane z cigariet na Slovensku a v susedných krajinách. 

Analýza KPMG s názvom Project Sun mapuje vývoj spotreby nelegálnych cigariet v jednotlivých štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku, ako aj pôvod a cezhraničné fyzické toky nelegálnych cigariet.Celá štúdia je k dispozícii na: http://kpmg.co.uk/creategraphics/2015/05_2015/CRT026736/index.html

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku