close
Share with your friends

Čaká nás rok transakcií

Čaká nás rok transakcií

Rok 2014 bol na Slovensku historicky najaktívnejší z hľadiska počtu zrealizovaných transakcií. Nastúpený trend bude pokračovať aj tento rok. Najsľubnejším sektorom je energetika.  

Súvisiaci obsah

Podľa výročnej správy KPMG Global M&A Predictor najväčšie svetové korporácie aj v roku 2015 preukážu zvýšený apetít po  fúziách a akvizíciách a budú mať pravdepodobne väčšiu kapacitu na financovanie perspektívnych transakcií. 

Záujem realizovať transakcie sa vyhodnocuje nárastom alebo poklesom projektovaného ukazovateľa P/E (price/ earnings).  Najväčšie firmy na svete vykázali ku koncu roka 2014 projektované P/E o 7% vyššie ako pred 12 mesiacmi. Zmena v pomere čistého dlhu a EBITDA  zase indikuje finančnú kapacitu realizovať budúce akvizície. Tento ukazovateľ sa oproti minuloročnému prieskumu zvýšil o 14%.

Tento vývoj sa už odráža v štatistikách objemu uzatvorených transakcií. Štatistiky ku koncu roka 2014 ukázali, že celosvetovo hodnoty uzatvorených obchodov vzrástli z 2,1 biliónov USD v januári 2014 na takmer 2,5 bilióna USD v decembri 2014. Za rovnaké obdobie počet transakcií vzrástol z 28 733 na 29 511 (zdroj: Thomson Reuters SDC).

Na Slovensku sa medziročne zvýšil počet zrealizovaných transakcií o 20%. V roku 2014 rezonovali najmä transakcie v oblasti masmédií, kde vlastníci predávali podiely v Trend Holding, Petit Press alebo spoločnosti 7 Plus. 

„V roku 2015 očakávame pokračovanie vysokej M&A aktivity z minulých rokov. Dôvodom na strane kupujúcich sú lacné úverové zdroje i dostatok vlastných zdrojov ktoré majú strategickí aj finanční investori k dispozícii. Na strane predávajúcich zase existuje viacero úspešných firiem, kde sa rieši nástupnícka otázka, keďže mnohí podnikatelia -zakladatelia sa blížia do dôchodkového veku,“ povedal Stanislav Šumský, Partner zodpovedný za transakčné poradenstvo, KPMG na Slovensku. 

Energetika je podľa autorov KPMG Global M&A Predictor jediný priemysel, ktorý celosvetovo vykazuje pokles kapacity na transakcie. Dôvodom sú klesajúce ceny ropy a komodít.  Na opačnej strane stojí zdravotníctvo, kde došlo za uplynulých 12 mesiacov k nárastu apetítu po transakciách o 7% a predpokladá sa tu nárast kapacity uzatvárať nové obchody o 33% v priebehu ďalšieho roka. Odvetvie technológií si naďalej drží silnú pozíciu, keďže zlepšuje svoje hotovostné rezervy, čo má za následok očakávané zvýšenie kapacity v priebehu budúceho roka o 73%.

Na Slovensku sú pre finančných investorov tradične zaujímavé regulované odvetvia – energetika, teplárenstvo a zdravotníctvo. Napriek globálnemu trendu, ktorý hovorí v jej neprospech,  je energetika na Slovensku dlhodobo najaktívnejšie obdobie a aj v tomto roku sa v tu očakávajú významné transakcie.  Aktivitu však možno čakať aj v sektore finančných služieb, stavebných materiálov a technologických spoločností. 

O analýze Global M&A Predictor

Analýza bola prvý krát vykonaná v roku 2007 a odvtedy slúži ako nástroj, ktorý umožňuje klientom predpovedať svetové trendy pri fúziách a akvizíciách. Predictor sa zaoberá apetítom a kapacitou na M&A transakcie, zaznamenáva a monitoruje dôležité násobky v 12 mesačných obdobiach. Rast alebo pokles projektovaného násobku P/E  je dobrým vodítkom k trhovej dôvere, kým pomer čistého dlhu voči EBITDA pomáha zmerať podnikovú kapacitu financovania budúcich akvizícií. 

KPMG Corporate Finance počíta P/E údaje na 12 mesiacov dopredu pre jednotlivé regióny a sektory. Nástroj sa používa kvôli jeho transparentnosti, rýchlej dostupnosti údajov a pre jeho všeobecnú akceptovateľnosť v investorskom prostredí. Hodnoty P/E testujú „papierovú kapacitu“, t.j. relatívnu schopnosť firiem, sektorov a regiónov uskutočňovať transakcie len na základe hodnoty ich akcií.Predictor dvakrát ročne analyzuje údaje 1 000 najväčších spoločností na svete podľa ich trhovej kapitalizácie. Všetky zdrojové dáta sú pre účely vypracovania analýzy získavané z Capital IQ.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:  

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku