close
Share with your friends

Apetít na transakcie sa vracia

Apetít na transakcie sa vracia

Osem z desiatich amerických firiem plánuje tento rok aspoň jednu akvizíciu. Toto zistenie vyplynulo z nového prieskumu KPMG 2015 M&A Outlook Survey Report. Väčšina respondentov sa vyjadrila, že trhu budú dominovať menšie a stredné veľké transakcie, z odvetví sa verí najmä zdravotníctvu.  

Súvisiaci obsah

Apetít na transakcie sa vracia

Viac ako tri štvrtiny (79%) opýtaných uviedli, že spoločnosť alebo fond, v ktorom pôsobia, urobil aspoň jednu akvizíciu v roku 2014 (v porovnaní so 66% v roku 2013).  Dokonca 13% opýtaných sa vyslovilo, že ich firma uskutočnila v roku 2014 desať a viac akvizícií.

V roku 2014 rástla globálne hodnota transakcií oveľa rýchlejšie ako ich počet. Z veľkej časti to bolo spôsobené množstvom „mega -transakcií“ ako napríklad akvizícia What'sApp spoločnosťou Facebook za 19 miliárd USD. Prieskum však ukázal, že väčšina manažérov naďalej verí, že transakčnému trhu budú dominovať menšie a stredné veľké obchody.

Respondenti prieskumu KPMG predpokladajú, že z hľadiska transakcií bude v roku 2015 najaktívnejšie odvetvie zdravotnej starostlivosti, najmä nemocnice. Vyjadrili sa tak dve tretiny opýtaných. V závese za zdravotníctvom je priemysel zameraný na technológie, média a telekomunikácie. 

V roku 2014 bolo 44% z celkového objemu transakcií uzavretých v USA, objem transakcií sa tam v minulom roku dostal úroveň pred recesiou. Hodnota uzavretých obchodov za trištvrte roka dosiahla takmer 1 bilión USD a ohlásených bolo takmer 6000 transakcií. Podľa spoločnosti Thomson Reuters narástla v uplynulom roku celková hodnota transakcií až o 33%.Respondenti tohtoročného M&A Outlook Survey očakávajú, že USA bude dominovať aj v roku 2015, nasledovaný západnou Európou a Čínou.

Dan Tiemann, zodpovedný za transakcie a reštrukturalizáciu v KPMG US, vysvetľuje: "S rastúcou spotrebiteľskou dôverou a priaznivým úverovým trhom sú spoločnosti veľmi náchylné investovať svoje finančné prostriedky do akvizícií, aby dosiahli rast.“

Na otázku, ktoré faktory sú najdôležitejšie pre úspech, najväčšie percento respondentov (43%) uviedlo dobre zrealizovaný integračný plán. Nasledovali správne ohodnotenie kupovanej spoločnosti (26%) a účinné due diligence (18%).

O prieskume

Spoločnosť KPMG a časopis Mergers & Acquisitions vykonali prieskum 2015 M&A Outlook Survey Report na vzorke viac ako 735 odborníkov na transakcie z amerických korporácií, private equity (PE) firiem a investičných bánk. 

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. 

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku