Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj

V KPMG je kontinuálne vzdelávanie a profesionálny i osobnostný rozvoj našich ľudí prioritou.

V KPMG je kontinuálne vzdelávanie, profesionálny i osobnostný rozvoj ľudí prioritou.

tnf asia lantern

V KPMG je kontinuálne vzdelávanie a profesionálny i osobnostný rozvoj našich ľudí prioritou.

Vzdelávanie sa začína našim zaškoľovacím programom a pokračuje ponukou komplexného balíka tréningov. Našim cieľom je, aby sa mladí ľudia u nás naučili všetko potrebné na štart a rozvoj svojej kariéry, aby využili svoj potenciál a mohli sa stať v budúcnosti biznis lídrami. 

Spojte sa s nami