Medzinárodné pracovné príležitosti

Medzinárodné pracovné príležitosti

Čo je najlepšie na práci pre medzinárodnú organizáciu? Medzinárodné pracovné príležitosti.

Najlepšie na práci pre medzinárodnú organizáciu sú medzinárodné pracovné príležitosti.

Čo je najlepšie na práci pre medzinárodnú organizáciu? Medzinárodné pracovné príležitosti. 

Klienti spoločnosti KPMG pôsobia v každom kúte sveta. A my sme pripravení poskytnúť im pomoc. 

V prípade obojstranného záujmu podporujeme našich profesionálov, aby si rozšírili portfólio svojich pracovných skúseností formou  krátkodobej, ale aj dlhodobej stáže (2-3 roky) v niektorej z našich členských firiem.

Pripravte sa na inú pracovnú kultúru, štúdium rozličných perspektív vnímania biznis problémov, vybudujte si rozsiahlu profesionálnu sieť a používajte inovatívne riešenia. Keďže spoločnosť KPMG pôsobí na 153 trhoch po celom svete, určite sa nájde globálna príležitosť ideálna pre vás.

Spojte sa s nami