Rýchlosť, akou sa COVID-19 rozšíril do celého sveta, je bezprecedentná a závažnosť narušenia globálnej ekonomiky ešte nie je známa.

Je preto prirodzené, že sa objavili obavy týkajúce sa reálnej hodnoty spoločností a aktív. Oceňovanie nelikvidných investícií a rôznych tried aktív je pre majiteľov firiem a správcov aktív náročná úloha vzhľadom na súčasnú neistotu na trhu.

KPMG odborníci z celého sveta, ktorí sa venujú oceňovaniu, pravidelne sumarizujú informácie o súčasnej volatilite trhu a zdôrazňujú kľúčové aspekty oceňovania v rámci svojho regiónu. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu pri riešení výziev týchto dní.

  

Služby